CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THU PHÍ THÀNH VIÊN CỦA LUẬT SƯ ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI ĐẾN NGÀY 15/8/2023

Luật sư NGUYỄN THỊ THU HOÀI

e7e8fee63725e57bbc34

Căn cứ Nghị quyết số 35b/NQ-BCN ngày 24/12/2022 về giao Tổ thu nợ phí tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đôn đốc phí thành viên còn tồn đọng, ngày 18/8/2023, Tổ công tác thu nợ phí thành viên tồn đọng (Tổ công tác) đã họp định kỳ hàng tháng để công bố báo cáo về tình hình công tác thu nợ phí thành viên từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/8/2023. Cuộc họp nhằm mục đích cập nhật thông tin về tình hình thu phí, quản lý nợ phí và đề xuất kế hoạch triển khai tiếp theo.

Theo số liệu do bộ phận Kế toán – Văn phòng Đoàn cung cấp, tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/8/2023, số liệu thu phí và thu nợ phí như sau:

Chỉ tiêu Số luật sư/Số tiền
Số luật sư đã nộp phí năm 2023 912
Số phí thu năm 2023 1.477.950.000
Số luật sư đã nộp phí năm 2022 1.148
Số phí thu năm 2022 2.464.550.000
Số luật sư đã nộp nợ phí từ năm 2021 đến năm 2014 413
Số phí thu nợ 1.831.452.000
Tổng số luật sư đã nộp phí 1.900
Số phí đã thu 5.773.952.000

Như vậy, tổng số phí luật sư đã nộp từ ngày 01/01-15/8/2023 là: 1.900 luật sư với số phí thu được 5.773.952.000đ.

Về kết quả tình hình đôn đốc phí thành viên:

Sau khi thực hiện các biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, với các biện pháp nghiệp vụ như: tra soát hồ sơ nhân sự của những luật sư bị thất lạc thông tin, gọi điện thoại, gửi thư điện tử, gọi điện thoại/gửi thư đến các Trưởng tổ chức hành nghề,… của các luật sư nợ phí thành viên, gửi thư đôn đốc lần 3 tới 447 luật sư nợ phí trên 18 tháng, kết quả thực hiện tính từ ngày 16/05/2023 đến ngày 15/8/2023 như sau:

  • Luật sư nộp phí năm 2023: 475 LS, số phí thu được 750.800.800đ;
  • Luật sư nộp phí năm 2022: 287 LS, số phí thu được 606.000.000đ;
  • Luật sư nộp phí từ năm 2014 – 2021: 159 LS, số phí thu được 947.880.000đ;

Tổng số luật sư đã nộp phí: 693 luật sư;

Tổng số phí thành viên thu được: 2.304.980.000 đồng.

Tại cuộc họp, Tổ thu nợ phí thành viên đã báo cáo tình hình nợ phí thành viên tính đến ngày 15/8/2023. Theo đó, số luật sư còn nợ phí thành viên từ trên 18 tháng đến 8 năm, tổng số tiền phí nợ còn phải thu là: 5.472.570.000đ. Cụ thể:

Tình trạng nợ phí Số Luật sư Số phí nợ (đồng)
Từ 18 tháng đến 2 năm 56 224.680.000
Nợ phí 3 năm 86 495.930.000
Nợ phí 4 năm 76 639.880.000
Nợ phí 5 năm 70 739.050.000
Nợ phí 6 năm 104 1.363.550.000
Nợ phí 7 năm 90 1.421.280.000
Nợ phí 8 năm 31 519.200.000
Nợ phí trên 8 năm 4 69.000.000
Tổng 517 5.472.570.000

 

Trong số 517 luật sư nợ phí, Tổ 87 và Văn phòng Đoàn đã đề nghị kỷ luật 7 trường hợp. Các trường hợp còn lại mặc dù đã được Tổ thu nợ phí thành viên rà soát hồ sơ cá nhân, tuy nhiên nhiều thông tin bị lạc hậu (địa chỉ đã thay đổi từ lâu nhưng luật sư không thông báo với Đoàn luật sư trực tiếp quản lý) hoặc có địa chỉ không rõ ràng, điện thoại không liên lạc được.

Để tiếp tục thực hiện việc đôn đốc, nhắc nhở, thu nợ phí thành viên đối với các trường hợp trên, Tổ thu nợ phí thành viên đã đề xuất kế hoạch công tác tiếp theo theo từng giai đoạn đối với từng nhóm thành viên nợ phí, với các giai đoạn, công việc cụ thể, đồng thời thực hiện đăng công khai trên website Đoàn luật sư TP Hà Nội và qua thư điện tử (trừ trường hợp đã đăng website ngày 20/7/2023).

Ngoài ra, các thành viên của Tổ thu nợ phí thành viên cũng thảo luận, đề xuất thực hiện thêm các biện pháp nghiệp vụ để sớm hoàn thành việc thu nợ phí thành viên tồn đọng, đôn đốc nộp phí thành viên còn nợ, nhằm đảm bảo tính công bằng cho các luật sư thành viên của Đoàn luật sư TP Hà Nội đã nộp phí.

Hy vọng rằng, với các biện pháp và kế hoạch được thông qua tại cuộc họp, từ 15/08/2023 đến hết 31/12/2023, với những thông tin cập nhật thường xuyên về danh sách các luật sư còn nợ phí và với các hình thức thông tin, thông báo, nêu tên các luật sư còn nợ phí trên website của Đoàn Luật sư TP Hà Nội, các luật sư còn nợ phí tự giác nộp phí còn nợ, giúp Tổ công tác giải quyết được tình trạng nợ phí và tạo ra một môi trường hoạt động hành nghề luật sư chuyên nghiệp, minh bạch, tuân thủ pháp luật và đáng tin cậy./.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI