Sức mạnh của Đoàn Luật sư trước tiên phải bắt đầu từ sức mạnh đoàn kết

Ngày 11/4/2021 – ngày làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP. Hà Nội Nhiệm kỳ X, Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có bài phát biểu ghi nhận sự thành công của Đại hội và gửi lời chúc mừng đến Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật nhiệm kỳ X. Tạp chí Luật sư Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

6073bbb346865Toàn cảnh Đại hội.

Kính thưa:

– Đoàn Chủ tịch Đại hội;

– Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

– Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội;

– Các đồng chí đại diện cho các cơ quan ban ngành của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, và các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội;

– Thưa các quý đồng nghiệp Luật sư cùng các quý vị đại biểu.

Hôm nay, trong niềm vui chào mừng thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ X. Đây là Đoàn Luật sư cuối cùng trong số 63 Đoàn Luật sư trong cả nước tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn xin được chúc mừng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật nhiệm kỳ X Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quý vị đại biểu và các Luật sư đồng nghiệp!

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội là một trong những Đoàn Luật sư được thành lập sớm nhất trong cả nước vào năm 1984, từ trước khi Pháp lệnh Tổ chức Luật sư 1987 được ban hành. Trải qua chặng đường hơn 37 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội luôn là một trong những Đoàn Luật sư có uy tín thể hiện được vai trò là một trong các đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của đội ngũ Luật sư và nghề Luật sư ở Việt Nam. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật, các cơ quan đơn vị trực thuộc Đoàn Luật sư và đội ngũ Luật sư TP. Hà Nội. Thay mặt Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đánh giá cao về những kết quả đạt được và ghi nhận sự đóng góp của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội vào sự phát triển đội ngũ Luật sư và nghề Luật sư ở Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ IX và phương hướng công tác nhiệm kỳ X của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, tôi nhận thấy một số điểm sau:

1. Số lượng Luật sư của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đang phát triển nhanh đứng thứ hai trong cả nước, tính đến ngày 31/12/2020 số thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã đạt tới 4.392 Luật sư[1], tăng hơn so nhiệm kỳ trước là 2.251 Luật sư[2]. Chất lượng đội ngũ Luật sư Thủ đô từng bước được nâng lên thông qua việc sử dụng dịch vụ pháp lý của khách hàng, của cộng đồng xã hội và khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng của đội ngũ Luật sư.

2. Tổ chức bộ máy nhân sự của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội bao gồm: Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật, các cơ quan đơn vị trực thuộc Đoàn Luật sư luôn được củng cố và hoạt động tương đối hiệu quả.

3. Hoạt động của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã bao quát toàn diện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức xã hội nghề nghiệp được Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định. Từ việc bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của Luật sư; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến Luật sư; đào tạo, bồi dưỡng Luật sư; khen thưởng, kỷ luật Luật sư; trợ giúp pháp lý và nhiều hoạt động phong trào, hoạt động từ thiện mang tính chất xã hội khác của Đoàn Luật sư được triển khai, đó là những kết quả rất đáng ghi nhận.

4. Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cũng tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý được Đảng, chính quyền Thành phố giao phó, như việc đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, đóng góp vào cải cách tư pháp của TP. Hà Nội và của cả nước. Các Luật sư đã nghiêm túc tham gia vào các vụ án chỉ định theo sự phân công của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Nhiều Luật sư thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã tham gia bào chữa nhiều vụ án lớn trong mấy năm vừa qua, không chỉ ở địa bàn TP. Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh thành khác trong toàn quốc. Qua đó, thấy được trách nhiệm và uy tín của đội ngũ Luật sư TP. Hà Nội trong việc đóng góp vào công cuộc cải cách tư pháp của Thủ đô và trên cả nước.

5. Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác tự quản, thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý do Đảng, chính quyền giao phó, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, kỷ luật Luật sư, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng Luật sư, qua đó, cũng đã góp phần vào việc xây dựng nghề Luật sư và sự phát triển vững mạnh của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong 12 năm vừa qua.

Tuy vậy, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trong quá trình phát triển, có những giai đoạn cũng đã gặp không ít khó khăn, phức tạp. Liên đoàn luôn sát cánh phối hợp và chia sẻ với những tồn tại khó khăn của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã gặp phải và đang phải vượt qua để tiếp tục vững bước phát triển trong thời gian tới.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thông qua diễn đàn Đại hội nhiệm kỳ X của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội lần này, để góp thêm vào phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, tôi gợi ý một số nội dung sau:

Để Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tiếp tục phát triển vững mạnh thì tập thể Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật trước tiên phải củng cố được khối đoàn kết, thống nhất để có thể cùng chung tay góp sức gánh vác nhiệm vụ chung của Đoàn Luật sư. Mỗi Luật sư được bầu vào Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật và đã nhận trách nhiệm với Đại hội thì sẽ thể hiện được tinh thần cống hiến cho Đoàn Luật sư và cần làm tròn bổn phận được giao, luôn phấn đấu là tấm gương tiêu biểu để có thể quy tụ, gắn kết các Luật sư với đội ngũ Luật sư trong hoạt động của Đoàn. Sức mạnh của Đoàn Luật sư trước tiên phải bắt đầu từ sức mạnh đoàn kết của tập thể Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật.

Ban Chủ nhiệm, đặc biệt là Chủ nhiệm Đoàn Luật sư cần khơi dậy được niềm tự tôn, tự trọng của mỗi Luật sư và của cả đội ngũ Luật sư về niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ Luật sư của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, Đoàn Luật sư Thủ đô, để mỗi Luật sư ý thức được trách nhiệm trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng cho khách hàng, thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng, phụng sự công lý. Mỗi Luật sư sẽ là một tấm gương trong việc tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, có khả năng vượt qua khó khăn để làm tròn bổn phận của mình trong việc hỗ trợ pháp lý cho khách hàng, xây dựng uy tín cho cá nhân, cho Đoàn Luật sư Hà Nội và xây dựng niềm tin với xã hội.

Nghề Luật sư là một nghề cao quý được xã hội tôn vinh. Đúng là như vậy, nhưng mỗi Luật sư và cả đội ngũ Luật sư chỉ có thể nhận được danh hiệu đó khi Luật sư luôn làm tròn bổn phận của mình cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cho khách hàng, nhận được sự tin cậy của khách hàng và xã hội.

Đồng thời mỗi Luật sư cần ý thức được trách nhiệm trong việc xây dựng Đoàn Luật sư, sẵn sàng tham gia đóng góp vào những hoạt động chung của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đặc biệt là những Luật sư giữ các chức danh trong Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật.

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội có được uy tín như ngày hôm nay là sự nỗ lực phấn đấu của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật và của cả đội ngũ Luật sư TP. Hà Nội trong 9 nhiệm kỳ vừa qua, nhưng một trong các yếu tố hết sức quan trọng góp phần làm cho Đoàn Luật sư TP. Hà Nội có những bước phát triển vững chắc, đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và sự phối hợp của các cơ quan ban ngành TP. Hà Nội. Nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền Thành phố, đội ngũ Luật sư và nghề Luật sư có cơ hội phát triển nhanh chóng như vậy. Thực tiễn cho thấy, có rất nhiều vấn đề khó, phức tạp luôn xảy ra ở tổ chức xã hội – nghề nghiệp Luật sư, nhưng nhờ có sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND Thành phố nên Đoàn Luật sư đã vượt qua được những khó khăn thử thách và phát triển đúng hướng.

Thay mặt Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các cơ quan ban ngành TP. Hà Nội đã phối hợp, giúp đỡ, động viên và đồng hành với Đoàn Luật sư và đội ngũ Luật sư Thủ đô. Chúng tôi cũng nhận thức là đội ngũ Luật sư TP. Hà Nội và đội ngũ Luật sư cả nước cần ý thức trách nhiệm trong công tác tự quản Luật sư kết hợp với quản lý nhà nước về nghề Luật sư để xây dựng đội ngũ Luật sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp sắc sảo để có thể đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Thủ đô và trên cả nước, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư phải là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ Luật sư.

6073c4339dda4Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Kính thưa các vị khách quý, các quý đồng nghiệp Luật sư! 

Trong năm 2021, sau khi Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Luật sư nhiệm kỳ X, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III. Qua 02 nhiệm kỳ vừa qua, từ năm 2009 đến nay, có thể khẳng định và ghi nhận những đóng góp của Đoàn Luật sư và đội ngũ Luật sư TP. Hà Nội vào công tác tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Thông qua diễn đàn quan trọng này, chúng tôi thông tin đến Đại hội và đội ngũ Luật sư thủ đô biết được về một số công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III cho đến thời điểm này, như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III sẽ vào khoảng trung tuần tháng 7/2021.

Số lượng đại biểu sẽ tham dự Đại hội khoảng trên 500, trong đó Đoàn Luật sư TP. Hà Nội có số đại biểu tham dự Đại hội khoảng 111 Luật sư.

Ban Tổ chức Đại hội có mời Đại diện lãnh đạo Đảng, nhà nước đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội và động viên đội ngũ Luật sư.

Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Liên đoàn và Hội đồng Luật sư toàn quốc sẽ lấy ý kiến từ các Đoàn Luật sư. Trên cơ sở đó, sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III đang được tiến hành khẩn trương theo đúng quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thường trực Liên đoàn đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và đội ngũ Luật sư TP. Hà Nội sẽ đóng góp tích cực, có trách nhiệm để Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III được tổ chức thành công.

Qua diễn đàn quan trọng này, Thường trực Liên đoàn cảm ơn sự hỗ trợ quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân và các các cơ quan ban ngành của TP. Hà Nội trong công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III sắp tới.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Để xây dựng nghề Luật sư phát triển vững mạnh, ở nhiều nước trên thế giới họ cũng phải mất tới trăm năm. Ở Việt Nam, nghề Luật sư mới có cơ hội phát triển kể từ khi công cuộc đổi mới đất nước được Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay. Nhưng nghề Luật sư mới thực sự khởi sắc kể từ khi có Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trong mấy chục năm vừa qua, đội ngũ Luật sư và nghề Luật sư đang từng bước phát triển vững mạnh. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 46/SL ngày 10/10/1945 về Tổ chức đoàn thể Luật sư, nghề Luật sư ở Việt Nam sẽ thăng hoa và phát triển vững mạnh cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ Luật sư và nghề Luật sư luôn ý thức và mong muốn đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Thủ đô và trên cả nước.

Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Luật sư nhiệm kỳ X Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III sẽ là những tiền đề và nền tảng rất quan trọng cho việc xây dựng nghề Luật sư phát triển vững chắc trong những năm tới. Đội ngũ Luật sư Việt Nam luôn có những khát vọng và mong muốn được cống hiến sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng đất nước góp phần làm cho Việt Nam trở thành một nước có nền tư pháp dân chủ, văn minh, công bằng, tiên tiến.

Xin được kết thúc bài phát biểu tại đây và xin được gửi tới các vị khách quý, các quý Luật sư đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và an lành.

Trân trọng cảm ơn.

Theo: lsvn.vn

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành.

Số tài khoản: 1231.0000.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

 

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI