Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng của cụm thi đua năm 2023 – 2024

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài

Để triển khai các chương trình chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn Luật sư TP. Hà Nội (24/11/1984 – 24/11/2024), và thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-BCN, ngày 08/09/2023, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng của cụm thi đua tại trụ sở của Đoàn luật sư – Tầng 7 – Cung Trí thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

hd1

Tới tham dự và chủ trì Hội nghị có TS. Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, đồng thời là Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng; cùng các luật sư là Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và toàn thể các luật sư là thành viên của Hội đồng thi đua, khen thưởng, các luật sư là trưởng, phó các cụm thi đua.

Hội nghị tổng kết các công việc đã thực hiện kể từ khi ban hành Quyết định số 478/QĐ-BCN về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng. Qua đó xây dựng và tiếp tục triển khai một cách có hiệu quả Kế hoạch số 477/KH-ĐLS ngày 5/6/2023 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và 2024.

Để thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và 2024, với sự tham gia của đông đảo các tổ chức hành nghề thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội quản lý, Ban Chủ nhiệm đã thống nhất thành lập và chia thành 05 cụm thi đua, khen thưởng, với chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng tổ chức hoạt động, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo chuyên đề, theo từng đợt, phù hợp với điều kiện, đặc thù cụ thể của mỗi cụm. Mỗi cụm thi đua có Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua và khoảng trên dưới 300 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn các quận, huyện được chia theo cụm. Việc thành lập các cụm thi đua nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, thông tin trực tiếp đến từng tổ chức hành nghề (TCHN), tạo sân chơi để các TCHN thi đua, trao đổi kinh nghiệm và nghiệp vụ, nhân rộng gương điển hình tiên tiến… thông qua việc ký kết giao ước thi đua.

  1. Luật sư Đào Ngọc Chuyền cũng nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, tôn vinh vai trò của luật sư trong hoạt động nghề nghiệp và các phong trào hoạt động nhằm hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn, 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 79 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và 40 năm ngày thành lập Đoàn luật sư TP Hà Nội, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau:
  2. Tập trung các công tác về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân;
  3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hoạt động luật sư trong việc tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý cho cộng đồng; Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý (TGPL), nhất là công tác phối hợp TGPL và thực hiện án chỉ định trong hoạt động tố tụng.
  4. Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác của Thành phố giao. Tham gia nghiên cứu, góp ý và tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác tư pháp trong Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; trong đó chú trọng góp ý các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của UBTP Quốc hội và các cơ quan khác.
  5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các VBQPPL, nhất là các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua. Nâng cao vị trí, vai trò của luật sư, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật từ khâu xây dựng dự thảo tạo sự đồng thuận, thống nhất.
  6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp quản lý nhà nước kết hợp với công tác tự quản, chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư, quan tâm phát triển hiệu quả, chất lượng hoạt động hòa giải thương mại; nâng cao trách nhiệm, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị tư tưởng và quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.
  7. Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong công tác tự quản, sớm đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và phối hợp với quản lý Nhà nước về hoạt động luật sư.
  8. Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn, 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 79 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và 40 năm Ngày thành lập Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Đoàn luật sư.

Hội nghị diễn ra sôi nổi, hiệu quả với các ý kiến đóng góp tích cực từ các thành viên trong Hội đồng, các đại biểu tham dự; với nhiều ý kiến trao đổi về những vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Đoàn Luật sư TP Hà Nội những năm vừa qua; đồng thời đề xuất các phương án khả thi có thể triển khai trong thời gian tới nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

hd2

Với mục đích khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sự năng động, sức sáng tạo, ý chí hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023 và 2024 của đội ngũ luật sư Thủ đô; tạo môi trường lành mạnh, tích cực; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua … trong thời gian tới, Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ triển khai thêm nhiều các hoạt động tích cực, mạnh mẽ, với nhiều hoạt động tuyên truyền để công tác thi đua, khen thưởng của cụm thi đua đạt nhiều thành tựu to lớn.

hd3 hd4

Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng của cụm thi đua năm 2023 – 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự hưởng ứng của toàn thể các đại biểu tham dự./.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI