Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2022.

Ngày 10/03/2022, tại trụ sở Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện theo Nghị quyết số 17/NQ-BCN ngày 19/02/2022 của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Tham dự Hội nghị gồm đại diện của các ban, tổ chức hội, đoàn Thanh niên, chi hội Luật gia, câu lạc bộ Luật sư Long Biên trực thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

XDPL TGPL01

Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2022

Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, các Luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng nhiều địa phương thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhiều đối tượng, đặc biệt là người nghèo, các đối tượng chính sách, học sinh trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Xác định quá trình thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý vẫn còn hạn chế như: số lượng luật sư trẻ tương đối đông nhưng một số chưa thật sự nhiệt huyết khi tham gia. Bên cạnh đó, điều kiện, kinh phí để tổ chức các hoạt động cũng còn rất nhiều khó khăn…Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí trong năm những năm qua đã được Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đã kiện toàn, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có yêu cầu trợ giúp pháp lý, đại diện ngoài tố tụng cho người có yêu cầu… 6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện.

XDPL TGPL02

Tham dự Hội nghị gồm đại diện của các ban, tổ chức hội, đoàn Thanh niên,

chi hội Luật gia, câu lạc bộ Luật sư Long Biên trực thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức và cá nhân, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản pháp luật mới do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác một cách sâu sộng cho mọi đối tượng, nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cộng đồng. Từ đó giúp nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Đồng thời xây dựng hình ảnh “Luật sư Thủ đô” gần gũi với Nhân dân, luôn có trình độ chuyên môn cao, có trách nhiệm thực hiện các hoạt động cộng đồng, hoạt động xã hội.

XDPL TGPL03

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin như: xây dựng các buổi tuyên truyền,

trợ giúp trực tuyến; xây dựng các video, clip tuyên truyền, tư vấn pháp luật phát triển trên nền tảng ứng dụng số.

Trước tình hình dịch bệnh hiện đang còn nhiều diễn biến phức tạp, các hình thức tuyên truyền, trợ giúp sẽ được thay đổi linh hoạt để phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý trực tiếp. Đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin như: xây dựng các buổi tuyên truyền, trợ giúp trực tuyến; xây dựng các video, clip tuyên truyền, tư vấn pháp luật phát triển trên nền tảng ứng dụng số…

LS.NB Tuyết Nhung

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI