HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU NỢ PHÍ LUẬT SƯ THÀNH VIÊN NĂM 2022 – MỘT NĂM NHÌN LẠI

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài –  Đoàn Luật sư TP Hà Nội

 

Ngày 13/3/2023, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu nợ phí thành viên tồn đọng năm 2022 tại Hà Nội. Đây là hoạt động tổng kết sau 1 năm hoạt động kể từ ngày thành lập của Tổ công tác thu nợ phí thành viên luật sư và đề ra phương hướng kế hoạch công tác năm 2023.

Hội nghị tổng kết công tác thu nợ phí thành viên tồn đọng năm 2022 có sự tham gia của Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại diện Sở tư pháp Hà Nội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, các thành viên tổ công tác thu nợ phí thành viên và các thành viên ban giám sát của Đoàn luật sư TP Hà Nội.

 

 

d5ab5dbcf78b2ad5739a

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến – Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội

Tại Hội nghị, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến – Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội, Tổ trưởng Tổ công tác thu nợ phí thành viên đã trình bày báo cáo các số liệu thống kê chi tiết về tình trạng nợ phí thành viên tính đến 31/12/2021 và kết quả thu nợ phí thành viên năm 2022.  Cụ thể:

 

STT

TÌNH TRẠNG NỢ PHÍ ĐẾN 31/12/2022 (THEO DANH SÁCH TÍNH ĐẾN 31/12/2021) CÒN TỒN

LUẬT SƯ (Người)  SỐ PHÍ NỢ (VNĐ)
1 Nộp đủ           3,927  
2 Nợ dưới 18 tháng              276          218,540,100
3 Nợ từ 18 tháng đến 2 năm              158          331,000,000
4 Nợ trên 2 năm đến 3 năm              113          481,412,000
5 Nợ trên 3 năm đến 4 năm                99          668,580,000
6 Nợ trên 4 năm đến 5 năm                91          835,130,000
7 Nợ trên 5 năm đến 6 năm              100       1,150,680,000
8 Nợ trên 6 năm đến 7 năm              114       1,567,650,000
9 Nợ trên 7 năm đến 8 năm                46          663,450,000
10 Nợ trên 8 năm              102       1,529,200,000
  Cộng           1,099       7,445,642,100
 

KẾT QUẢ THU NỢ PHÍ THÀNH VIÊN NĂM 2022

STT CHỈ TIÊU ĐVT  NĂM 2022
1 Số luật sư nộp phí nợ Người                     2,536
2 Số tiền nợ phí đã thu được VNĐ       9,681,715,000
3 Số luật sư nộp phí năm 2022 Người                     1,946
4 Số tiền phí năm 2022 đã thu được VNĐ       4,171,675,000
5 Tổng số luật sư nộp phí Người                     3,844
6 Tổng số tiền phí thu được VNĐ     13,862,190,000

 

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến cho biết, trong năm 2022, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã thành lập Tổ thu nợ phí thành viên và qua một năm hoạt động, với sự nỗ lực, tích cực của các thành viên trong Tổ, của cán bộ Văn phòng Đoàn, bộ phận tài chính – kế toán, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã thu được số tiền đáng kể từ các thành viên nợ phí. Ngoài ra, tổ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như viết các bài tuyên truyền để nâng cao ý thức của các luật sư thành viên trong việc nộp phí; gửi thư tín, thư điện tử, gọi điện thoại tới từng luật sư thành viên còn nợ phí để trao đổi, thông báo, cập nhật quy định về nghĩa vụ nộp phí thành viên của các luật sư. Tổ cũng đã xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến thu nợ phí thành viên, giảm phí thành viên, miễn nộp phí thành viên cho các luật sư đủ điều kiện miễn, giảm.

Trong năm 2022, Văn phòng Đoàn và Ban giám sát đã rà soát kiểm tra lại các trường hợp có đơn đề nghị miễn phí, rút tên khỏi danh sách thành viên: đã trả lời 57 trường hợp có đơn thư kiến nghị về phí thành viên, xóa tên 15 trường hợp nợ phí, trong đó: 07 trường hợp nợ phí thành viên được phát hiện trong quá trình đôn đốc phí thành viên và phát hiện đã chuyển công tác khác, chuyển Hội đồng xem xét 09 luật sư nợ phí thành viên không cung cấp được giấy tờ chứng minh, đã xóa tên 08 trường hợp (có 01/09 luật sư hoàn thành nghĩa vụ đóng phí);

 

05174166ea51370f6e40

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam nhận định: Kết quả thu nợ phí thành viên tồn đọng đạt được như ngày hôm nay đã cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, của Tổ công tác thu nợ phí thành viên trong việc thu hồi các khoản phí thành viên còn nợ đọng từ 01 năm đến 08 năm, thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm của các thành viên trong việc thu nợ phí. Đồng thời, Chủ tịch Đỗ Ngọc Thịnh cũng đánh giá cao ý thức của các luật sư thành viên trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng phí thành viên đầy đủ và đúng hạn.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Tổ công tác gặp phải như: một số luật sư chưa thực sự hợp tác, khi được đôn đốc, nhắc nhở nộp phí đã có thái độ không đúng mực, hoặc gửi ý kiến, văn bản đến Đoàn nêu nhiều lý do nhằm mục đích trì hoãn hoặc cố tình không nộp phí; nhiều luật sư đã thay đổi địa chỉ, điện thoại, không có thông tin liên lạc với Đoàn; luật sư chuyển công tác khác (làm công chức, công chứng viên, nghỉ hành nghề luật sư…) nhưng không thông báo về Đoàn luật sư, dẫn đến việc liên lạc, đôn đốc thu nợ phí thành viên còn gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian giải quyết. Số lượng luật sư cố tình không nộp phí vẫn còn nhiều, dẫn đến việc Ban Chủ nhiệm phải quyết định đưa vào danh sách xóa tên luật sư thành viên do vi phạm nghĩa vụ nộp phí quá nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, chất lượng hoạt động của Đoàn luật sư.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác thu nợ phí thành viên trong năm 2023, bao gồm việc áp dụng các biện pháp thu nợ phí, việc xem xét miễn phí thành viên đối với các luật sư có hoàn cảnh khó khăn, các luật sư cao tuổi,… Đây là những giải pháp cần thiết để tăng cường sự đoàn kết và tăng cường sự tin tưởng giữa các thành viên và Đoàn luật sư TP Hà Nội.

656662b2cb8516db4f94

Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam và khẳng định: theo kế hoạch công tác tiếp theo trong năm 2023, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội sẽ quyết tâm và phối hợp với Tổ công tác thu nợ phí thành viên luật sư tồn đọng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền và các giải pháp nhằm giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến thu nợ phí thành viên. Ngoài ra, Tổ công tác thu nợ phí thành viên tồn đọng cũng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động và tăng cường hợp tác với các tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân luật sư để đẩy mạnh việc thu nợ phí thành viên trong cộng đồng luật sư trên toàn địa bàn TP Hà Nội.

Với những kết quả tích cực đã đạt được và kế hoạch công tác tiếp theo, hy vọng rằng hoạt động của Tổ công tác thu nợ phí thành viên luật sư tồn đọng năm 2023 sẽ tiếp tục được triển khai một cách hiệu quả và đảm bảo công bằng, bình đẳng, minh bạch cho các luật sư thành viên của Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành.

Số tài khoản: 1231.0000.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

 

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI