Đảng bộ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên đề theo Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong hình hình mới”

  • Loại văn bản: Thông báo
ctdnnd3

Ngày 14/8/2022, Đảng bộ Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn chuyên đề Vai trò của đối ngoại nhân dân thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong hình hình mới”. Tham dự buổi học có sự tham gia của đồng chí Lê Đức Bính – Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Đào Ngọc Chuyền – Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội; cùng sự tham gia các đồng chí là đại diện Ban chủ nhiệm, đại diện Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí Thư, Chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đoàn luật sư. Đồng chí Đồng Huy Cương- Trưởng ban Ban Công tác đa phương, Viện trưởng Viện nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là Báo cáo viên hội nghị.

ctdnnd2

Đồng chí Đồng Huy Cương-  Báo cáo viên về chuyên đề Vai trò của đối ngoại nhân dân tại Hội nghị

Chủ tịch Hồ Chí đã từng nói: “Cách mạng Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần vai trò đóng góp của đối ngoại nhân dân”, Người chính là người đặt nền móng cho công tác đối ngoại nhân dân ở nước ta. Tầm quan trọng, vai trò và nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân đã được Đảng ta chính thức đưa vào các văn kiện Đại hội Đảng từ rất sớm. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ II (tháng 2-1951) về chính sách ngoại giao đã nhấn mạnh phát triển ngoại giao nhân dân rộng rãi, thắt chặt liên hệ tổ chức các hoạt động giữa những đoàn thể nhân dân Việt Nam với các đoàn thể nhân dân thế giới. Văn kiện Đại hội VI của Đảng (năm 1986) làm rõ chủ thể và sự phối hợp giữa các chủ thể của hoạt động đối ngoại, gồm Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Các Văn kiện các Đại hội của Đảng về sau đều có các nội dung yêu cầu tập trung mở rộng hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ hoạt động ngoại giao của Nhà nước, hoạt động đối ngoại của Đảng và hoạt động đối ngoại nhân dân. Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 20-9-1994, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII là văn bản đầu tiên của Đảng dành riêng cho hoạt động đối ngoại nhân dân với tinh thần “mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân.” Văn kiện xác định rõ đối ngoại nhân dân là bộ phận quan trọng cấu thành công tác đối ngoại chung cả nước. Văn kiện cũng nêu rõ yêu cầu, mục tiêu và biện pháp, phương hướng để tiến hành công tác đối ngoại nhân dân. Sau khi tổng kết Chỉ thị số 44-CT/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 6-7-2011, tiếp tục khẳng định quan điểm đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta. Chỉ thị tiếp tục tập trung mục tiêu đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

ctdnnd1

Luật sư Lê Đăng Tùng – Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội;

Giám đốc trung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư Đoàn luật sư TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, kinh tế xã hội ngày phát triển tạo ra nhiều lợi thế cho công tác đối ngoại dân nhân. Chính vì lẽ đó, Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh vai trò tiên phong của đối ngoại, cũng như vị trí quan trọng của đối ngoại nhân dân. Đối ngoại nhân dân phải đảm nhiệm tốt vai trò “trụ cột”, cùng đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của đất nước, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Kết thúc buổi học, các đồng chí đảng viên đã nắm bắt được vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân bối cảnh hiện nay. Đối ngoại nhân dân không phải là nhiệm riêng của Đảng, nhà nước mà cần sự phối hợp của bộ máy nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và mọi cá nhân. Phát triển đối ngoại nhân dân chính là hoạt động tăng cường đoàn kết dân tộc, bảo vệ lợi ích quốc gia.

Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành.

Số tài khoản: 1231.0000.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

 

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI