Thông báo: V/v nhận hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc nhận hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2024

 

Kính gửi:

 – Các tổ chức hành nghề luật sư;

 – Người tập sự hành nghề luật sư

Thực hiện Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng kiểm tra kết quả TSHNLS đợt 1 năm 2024 về việc tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2024, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thông báo nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Các ngày 26, 27, 28/4/2024(thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật).
  2. Đối tượng và điều kiện tham dự kiểm tra

– Người tập sự hành nghề luật sư hoàn thành thời gian tập sự theo quy định. Thời gian tập sự của người tập sự hành nghề luật sư tham dự Kỳ kiểm tra được tính từ ngày Đoàn luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư hoặc cấp Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư đến hết ngày 26/4/2024.

– Những người không đạt yêu cầu kiểm tra trong các kỳ kiểm tra trước đó và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 15 của Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2012 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư (Người không đạt yêu cầu trong 03 kỳ kiểm tra KQTSHNLS tính từ Kỳ kiểm tra KQTSHNLS đợt 1/2022 thì không được tham dự kiểm tra và phải đăng ký tập sự lại theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 10/2021/TT-BTP);

– Những người đủ điều kiện kiểm tra, có đơn xin hoãn kiểm tra được Hội đồng kiểm tra đồng ý trong các kỳ kiểm tra trước;

– Người tập sự không thuộc trường hợp quy định trong khoản 2, Điều 15 Thông tư số 10/2021/TT-BTP.

  1. Địa điểm và kinh phí tổ chức:

– Địa điểm tổ chức kiểm tra: Hội đồng kiểm tra sẽ thông báo sau.

– Số tiền và thời hạn nộp tiền tham dự kiểm tra sẽ được thông báo sau.

  1. Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra:

4.1. Đối với những người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra lần đầu

Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được đóng thành 01 quyển có bìa bao gồm các tài liệu sau :

– Giấy đề nghị tham dự kiểm tra (Phụ lục 6);

– Bản sao Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư hoặc Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư (Bản sao có chứng thực);

– Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật (Bản sao có chứng thực);

            – Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư (Phụ lục 2)

            – Sổ Nhật ký tập sự của người tập sự (Phụ lục 3):

  • Đối với những người tập sự hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư trước ngày 25/01/2022thì Sổ Nhật ký tập sự của người tập sự không bắt buộc phải “ Lập Bảng theo dõi công việc tập sự hàng tuần”
  • Đối với những người tập sự hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư sau ngày 25/01/2022thì Sổ Nhật ký tập sự của người tập sự phải “ Lập Bảng theo dõi công việc tập sự hàng tuần”

4.2. Đối với những người tập sự không đạt yêu cầu và những người đủ điều kiện dự thi có đơn xin hoãn kiểm tra được Hội đồng kiểm tra đồng ý ở các kỳ kiểm tra trước do Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức, hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra bao gồm:

– Phiếu đăng ký tham dự kiểm tra (Phụ lục 7);

– Xác nhận của Đoàn luật sư nơi tập sự (Phụ lục 8);

4.3. Trường hợp người tập sự được giảm thời gian tập sự theo quy định khoản 2, khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư, phải gửi kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được giảm thời gian tập sự(bản sao có chứng thực)

Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra được đóng quyển, có bìa theo mẫu của Hội đồng kiểm tra (phụ lục 9)

  1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

– Thời gian: Từ ngày 29/01/2024 đến 17h00 giờ ngày 01 tháng 3 năm 2024 (nhận hồ sơ đăng ký từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính)

– Địa điểm: Văn phòng Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (Tầng 7, Cung Trí thức
Thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
).

Lưu ýVăn phòng Đoàn sẽ tiếp nhận đăng ký thông tin tham dự kiểm tra KQTS hành nghề luật sư qua cổng thông tin điện tử trước khi nhận hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đoàn qua link: https://forms.gle/iHsPQ6nNasVTq68G6

  1. Xét duyệt hồ sơ và thông báo người đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kiểm tra

Hội đồng kiểm tra sẽ thông báo danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra cho các Đoàn luật sư có thí sinh tham dự kiểm tra. Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ thông báo cho người tập sự hành nghề có tên trong Thông báo của Hội đồng kiểm tra trước ngày 26/3/2024.

Đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư thông báo cho người tập sự tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được biết và thực hiện.

(Đính kèm thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 22/01/2024 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1 năm 2024 và các phụ lục)

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [781.13 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [8.57 MB]

Tải các Phụ lục đính kèm tại đây:

Phụ lục 2. Báo cáo KQKTTSHNLS

Phụ lục 3. Sổ nhật ký tập sự

Phụ lục 4. Mẫu bìa hồ sơ thực hành

Phụ lục 5. Đề cương chi tiết kiểm tra thực hành

Phụ lục 6. Giấy đề nghị tham dự thi KTKQHNLS

Phụ lục 7. Giấy đề nghị tham dự thi KTKQHNLS

Phụ lục 8. Xác nhận của Đoàn Luật sư đối với NTS thi lại, hoãn thi

Phụ lục 9. Mẫu bìa hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI