Thông báo nhận lịch và đăng ký in thêm lịch treo tường 2016

ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐOÀN

Số: 400/TB-ĐLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Nhận lịch và đăng ký mua thêm lịch treo tường năm 2016

Kính gửi: Các tổ chức hành nghề luật sư;

                                      Và các luật sư thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về việc nhận lịch và đăng ký in thêm lịch treo tường năm 2016, kính đề nghị các luật sư thành viên và các tổ chức hành nghề cử đại diện đến nhận lịch tại Trụ sở Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (Tầng 9, Cung Trí Thức, số 80,Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội).

              Thời gian: Từ sáng thứ Ba ngày 22/12/2015 đến hết ngày 31/12/2015

            Số lượng: Mỗi luật sư thành viên được nhận 01 cuốn lịch và 01 thiệp chúc mừng năm mới

            Lưu ý: khi đến nhận lịch mang theo danh sách luật sư có xác nhận của Tổ chức Hành nghề luật sư.

            Đề nghị các Tổ chức hành nghề và luật sư thành viên có nhu cầu mua thêm lịch, đăng ký với Văn phòng Đoàn theo số điện thoại 04.37624706 (chị Ngọc) hoặc Email: doanluatsuhn@gmail.com. (Lịch in những di tích, phố cổ Hà Nội và hình ảnh hoạt động của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; giá 26.200 đồng/cuốn + thiệp chúc mừng năm mới).

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ nhiệm (để b/c);

– Các PCN và các TVBCN;

– Lưu VPĐ.

TL.CHỦ NHIỆM

P.CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Hữu Hiến

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI