Thông báo: V/v triệu tập đại biểu tham dự Đại hội đại biểu bất thường Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Kính gửi:

– Các tổ chức hành nghề luật sư;

– Các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

Căn cứ Quyết định số 5268/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội bất thường Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thông báo đến các Tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên về việc triệu tập Đại hội đại biểu bất thường Đoàn luật sư thành phố Hà Nội như sau:

  1. 1Nội dung tổ chức Đại hội đại biểu bất thường Đoàn Luật sư:

– Trình Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy Đoàn Luật sư TP. Hà Nội;

– Xin ý kiến về chủ trương đầu tư, mua sắm trụ sở Đoàn Luật sư TP. Hà Nội;

– Tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023 của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

  1. Thời gian Đại hội: Từ 07h30 ngày 07/01/2023 (Thứ Bảy)
  2. Địa điểm:Hội trường Cung Trí thức, số 01 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  3. Đại biểu tham dự Đại hội:

Ngày 28/9/2022, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã phát hành Thông báo số 708/TB – BCNĐLS để các TCHN và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký đại biểu tham dự Đại hội. Trên cơ sở rà soát tiêu chuẩn đại biểu theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp (đại biểu tham dự Đại hội là luật sư đã hoàn thành nghĩa vụ đóng phí thành viên đến thời điểm đăng ký đại biểu; đối với đại biểu là Trưởng TCHNLS ngoài tiêu chuẩn trên cần thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức hoạt động của TCHNLS). Ban Chủ nhiệm sẽ phát hành Giấy triệu tập đến các đại biểu đã đăng ký đáp ứng theo tiêu chuẩn nêu trên.

Các TCHNLS đã đăng ký nhưng đại biểu chính thức không đủ tiêu chuẩn, Ban Chủ nhiệm sẽ triệu tập đại biểu đăng ký dự khuyết của TCHNLS nếu đủ tiêu chuẩn nêu trên.

          Trân trọng!

 (Ghi chú: Văn kiện trình Đại hội được đăng tải tại Website của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội)

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI