Mẫu Công Văn

BỘ TƯ PHÁP

TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:          /…..-…….

V/v…………………..

Hà Nội, ngày        tháng      năm 20…

 

Kính gửi: –                                                                                ;

–                                                                                ;

–                                                                                .

 

(Nội dung Công văn)

 

 

./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– ……………..;

– Lưu:  ….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

 

(Chữ ký, dấu)

 

Nguyễn Văn A

 

File đính kèm

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành.

Số tài khoản: 1231.0000.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

 

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI