Lễ ra mắt ban giám sát tổ chức và hoạt động Luật sư

Ngày 11/7/2021, Ban Giám sát tổ chức và hoạt động Luật sư (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã tổ chức lễ ra mắt và thông qua kế hoạch công tác giám sát 6 tháng cuối năm.

Đến dự có LS Lê Đức Bính, Bí Thư Đảng Ủy; LS Đào Ngọc Chuyền, Chủ nhiệm và một số thành viên Ban Chủ nhiệm, LS Nguyễn Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật, Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư TP Hà Nội cùng toàn thể các thành viên Ban Giám sát tổ chức và hoạt động Luật sư (Ban Giám sát).

Ban Giám sát được thành lập theo Quyết định 376/QĐ-BCNĐLS ngày 02/7/2021 của Ban Chủ nhiệm ĐLSTPHN với 14 thành viên đều là những Luật sư tâm huyết, có năng lực và bản lĩnh, được Ban Chủ nhiệm tín nhiệm cử tham gia hoạt động giám sát nhằm kịp thời đưa ra “Kiến nghị bảo vệ quyền lợi luật sư, hoàn thiện quy định nội bộ; kiến nghị hoàn thiện pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động luật sư; phát hiện hạn chế, thiếu sót, vi phạm để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý; giữ gìn, phát triển các giá trị, phẩm chất nghề nghiệp luật sư và góp phần chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư...”. Với trọng trách nói trên, theo quy định của Luật Luật sư, Nội quy ĐLSTPHN, Quy chế giám sát tổ chức và hoạt động Luật sư -ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-HĐLSTQ ngày 04/02/2016 của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Giám sát có nhiệm vụ giám sát việc tuân theo pháp luật của các Luật sư thành viên ĐLSTPHN, của NTSHNLS, các TCHNLS, các Chi nhánh TCHNLS của các Đoàn Luật sư tỉnh, Thành phố khác đặt trên địa bàn Hà Nội.

BGS1

Lễ ra mắt  và thông qua kế hoạch công tác giám sát 6 tháng cuối năm

Sau khi nghe đại diện Ban trình bày dự thảo kế hoạch công tác giám sát 6 tháng cuối năm, các thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để công tác giám sát được đầy đủ, giải quyết trúng những vấn đề cấp thiết đang đặt ra từ hoạt động của Đoàn. LS Lê Đức Bính, LS Đào Ngọc Chuyền cũng phát biểu nhấn mạnh vai trò của Ban trong hoạt động giám sát, đề nghị Ban tập trung giải quyết ngay những tồn đọng, nhũng “điểm nóng” cần sớm có giải pháp chấn chỉnh.

Hội nghị đã nhất trí thông qua kế hoạch công tác giám sát 6 tháng cuối năm, theo đó, bên cạnh những nhiệm vụ giám sát thường xuyên, Ban sẽ tập trung tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với hoạt động thu, nộp phí thành viên của Luật sư thành viên ĐLSTPHN. Ban cũng sẽ cùng với Hội đồng Khen thưởng kỷ luật và Ban hòa giải nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp giữa ba tổ chức để bảo đảm cho hoạt động của Luật sư, của các TCHNLS đúng pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý thỏa đáng các vấn đề, các vụ việc phát sinh từ thực tiễn hành nghề, bảo đảm giữ gìn và đề cao uy tín của đội ngũ Luật sư Thủ đô.

Ban Giám sát

 Ban giám sát chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại biểu khách mời.

Kết thúc buổi làm việc, LS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chủ nhiệm, Trưởng Ban Giám sát đã kết luận Hội nghị, cám ơn sự quan tâm của Đảng Ủy, Ban Chủ nhiệm với công tác giám sát và thay mặt Ban giám sát hứa với Đảng Ủy và Ban Chủ nhiệm Ban sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, sẽ nghiên cứu để đề xuất phương thức phối hợp giữa các Ban chuyên trách để kịp thời nắm bắt thông tin, làm tốt nhiệm vụ “phát hiện và cảnh báo” nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm; giữ gìn, góp phần chống các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư.

P.T.P

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành.

Số tài khoản: 1231.0000.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

 

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI