Thông báo: Kế hoạch nghỉ mát hè năm 2016 của nhân viên văn phòng Đoàn luật sư TP. Hà Nội

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐOÀN

Số: 314/TB-ĐLSHN

Vv: Tổ chức nghỉ mát hè năm 2016 cho nhân viên Văn phòng Đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

– Các Tổ chức hành nghề luật sư;

– Các Luật sư thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

 

Được sự đồng ý của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về việc tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Đoàn nghỉ mát hè năm 2016. Văn phòng Đoàn xin trân trọng thông báo đến các Tổ chức hành nghề luật sư, các Luật sư thành viên Đoàn luật sư TP.Hà Nội về thời gian tổ chức chuyến đi nghỉ mát hè năm 2016 của cán bộ, nhân viên Văn phòng Đoàn như sau:

1. Thời gian nghỉ: 03 ngày (Từ ngày 08/7/2016 đến hết ngày 10/7/2016)

2. Thời gian làm việc: Từ ngày 11/7/2016, Văn phòng Đoàn làm việc bình thường.

Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xin thông báo đến các Tổ chức hành nghề luật sư, các Luật sư thành viên Đoàn luật sư TP.Hà Nội được biết để tiện cho việc liên hệ giải quyết công việc chung của Đoàn.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Chủ nhiệm (để b/c);

– Lưu VPĐ.

TL. CHỦ NHIỆM

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Luật sư Nguyễn Hoàn

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI