Thông báo: Chương trình tuyên truyền pháp luật tại xã Văn Tự, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI

Số: 19/TB-ĐTN

———-

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

 

Kính gửi:              Các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư

                             Các Chi đoàn, đoàn viên thanh niên

 

Thực hiện công tác triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội giao cho Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phối hợp với UBND xã Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Văn Tự với nội dung như sau:

  1. Thời gian: 14h00 – 17h00 ngày 18/5/2016 (Thứ Tư)
  2. Địa điềm: Hội trường UBND xã Văn Tự, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
  3. Nội dung: Tuyên truyền và tư vấn, trợ giúp pháp lý miên phí về Luật Đất đai, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và  các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội thông báo để các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, các đoàn viên thanh niên được biết và tham gia. Các thành viên tham dự mặc trang phục luật sư và chủ động phương tiện đi lại.

Vì phụ thuộc vào sự bố trí của chính quyền địa phương về thời gian tổ chức nên rất mong nhận được sự thông cảm từ các luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, các đoàn viên thanh niên do Đoàn Thanh niên không thể thông báo sớm hơn.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

–       Như trên;

–      Lưu ĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ


(đã ký)

Luật sư Nguyễn Văn Hà

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI