Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn luật sư TP. Hà Nội

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

    VĂN PHÒNG ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 95/CV-VPĐ        

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016

 

 Kính gửi:

– Các tổ chức hành nghề luật sư;

– Các luật sư thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Ngày 22/02/2016, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 57/TB-ĐLSHN về việc “Thông báo thể thức triệu tập Đại hội Đại biểu Đoàn luật sư” để các luật sư đăng ký tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết phiên họp Ban Chủ nhiệm lần thứ XXVI ngày 12/3/2016,
Văn phòng Đoàn xin thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội như sau:

– Thời gian: Từ 07h30, thứ Bảy ngày 19/3/2016

– Địa điểm: Hội trường nhà A, trường Đại học Luật Hà Nội (Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xin thông báo để các luật sư đã đăng ký tham dự Đại hội biết. Văn phòng Đoàn sẽ gửi Giấy mời qua đường bưu điện đến địa chỉ Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký với Văn phòng Đoàn.

 

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

– Như trên ;

– Chủ nhiệm (để b/c);

– Website ĐLSHN;

– Lưu VP.

    TL.CHỦ NHIỆM

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Luật sư Nguyễn Hoàn

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI