TB v/v nộp báo cáo thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2022

Kính gửi:

– Các tổ chức hành nghề luật sư;

– Các luật sư thành viên Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-LĐLSVN ngày 12/02/2015 của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định về việc xử lý kỷ luật luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư hàng năm,

Để có số liệu tổng hợp báo cáo các cơ quan và Liên đoàn luật sư Việt Nam về việc hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2022, Đoàn luật sư Hà Nội đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên gửi báo cáo theo from nhập liệu dưới đây:

https://forms.gle/LQbwix85TQxGN1N4A

Lưu ý: Trường hợp các luật sư không tham gia khoá bồi dưỡng do Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức, đề nghị scan Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng gửi kèm theo báo cáo vào from nhập liệu.

  1. Các luật sư thuộc trường hợp được quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng năm 2022 (theo Điều 5, Điều 6 của Thông tư  02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp).
  2. Thời hạn gửi báo cáo: Từ ngày phát hành thông báo đếnhết ngày 15/12/2022.

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội đề nghị các luật sư chưa hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng của các năm trước tiếp tục tham gia nghĩa vụ bồi dưỡng bổ sung trong tháng 12 của năm 2022, thực hiện đúng quy định của Thông tư 02 của Bộ Tư pháp.

Trân trọng!

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Tải về [323.70 KB]

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành.

Số tài khoản: 1231.0000.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

 

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI