Đại hội bất thường Đoàn Luật sư TP Hà Nội diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu bất thường Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội nhất trí biểu quyết thông qua 3 nội dung: Nội quy đoàn luật sư TP Hà Nội, Đề án về đầu tư trụ sở và Báo cáo tổ chức hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Đoàn LS TP Hà Nội

Đại hội Đại biểu bất thường Đoàn luật sư TP Hà Nội đã quyết nghị thông qua Nội quy của Đoàn Luật sư TP Hà Nội và nhất trí thông qua Đề án về việc đầu tư trụ sở Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; với Báo cáo Tổ chức và hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đoàn Luật sư TP Hà Nội “với số phiếu gần như tuyệt đối”.

Các đại biểu tham dự Đại hội trong lễ Chào cờ, khai mạc Đại hội bất thường
Các đại biểu tham dự Đại hội trong lễ Chào cờ, khai mạc Đại hội bất thường

Sau hơn 4 giờ làm việc liên tục, Đại hội đại biểu bất thường của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã chính thức kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 07/01/2023. Toàn bộ các văn kiện của Đại hội, trong đó có bản Dự thảo Nội quy và Đề án về việc đầu tư trụ sở Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Báo cáo tài chính của Đoàn, các tham luận tại Đại hội đều được gửi đến toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu bất thường.

Tại Đại hội, Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội nhiệm kỳ X đã Báo cáo chủ trương đầu tư, mua sắm trụ sở Đoàn luật sư; Luật sư Nguyễn Văn Hà – Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội đã báo cáo tóm tắt Dự thảo Nội quy (sửa đổi) của Đoàn luật sư TP. Hà Nội; Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến – Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội trình bày Báo cáo tổng kết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Luật sư Đào Ngọc Lý – Phó Chủ nhiệm trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023.

Sau quá trình thảo luận, với những ý kiến tham luận tại Đại hội trên tinh thần đóng góp xây dựng, thẳng thắn, trách nhiệm, các nội dung nói trên đã được các đại biểu biểu quyết, nhất trí thông qua.

Nghị quyết của Đại hội nêu: nhất trí với Báo cáo tóm tắt Dự thảo Nội quy (sửa đổi) của Đoàn luật sư TP. Hà Nội, nhất trí với Báo cáo chủ trương đầu tư, mua sắm trụ sở Đoàn luật sư. Đại hội nhất trí giao Ban Chủ nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu bất thường Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Đại hội cũng nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu bất thường Đoàn Luật sư TP Hà Nội . Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu bất thường Đoàn Luật sư TP Hà Nội . Ảnh: Tuấn Nguyễn
Tiến sĩ - Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu bất thường Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.
Tiến sĩ – Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu bất thường Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Kết thúc thời gian thảo luận tại Đại hội, Tiến sĩ – Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhiệm kỳ X thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội phát biểu ghi nhận và cảm ơn các Luật sư đã có những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm vào các Dự thảo Báo cáo, Dự thảo Nội quy của Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Tiến sĩ - Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhiệm kỳ X
Tiến sĩ – Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhiệm kỳ X

Trong diễn văn bế mạc, Tiến sĩ – Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội nói: kết quả của Đại hội bất thường của Đoàn Luật sư TP Hà Nội lần này thể hiện sự thống nhất, ý chí và quyết tâm hành động của toàn thể các luật sư thành viên của Đoàn LS TP Hà Nội trong tình hình mới; thực hiện bằng được các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đó là “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu bất thường Đoàn luật sư về các nội dung quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (sửa đổi, bổ sung). Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ X đề ra”.

Theo Tiến sĩ – Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ của Liên đoàn Luật sư và đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội để Đại hội đại biểu bất thường của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thành công đúng quy định.

“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn thể các Luật sư thành viên của Đoàn Luật sư TP Hà Nội rằng Đại hội đại biểu bất thường của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp”, ông nói và nêu rõ: Đại hội đại biểu bất thường của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã nhất trí về chủ trương, còn làm được hay không, mai kia có biến nghị quyết của Đại hội thành hiện thực sinh động hay không, có ra được thành quả hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội.

“Điều này cực kỳ quan trọng. Nhiệm kỳ IX vừa qua, chúng ta thừa nhận, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, nhiệm kỳ X lần này phải hết sức chú ý việc này. Muốn thế, phải thể chế hóa, cụ thể hóa và có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, từ trên xuống dưới, cần sự đồng lòng, sâu sát, cụ thể, quyết liệt của toàn thể Ban chủ nhiệm, sự phối hợp của các Ban chuyên trách, sự kiểm tra đôn đốc, giám sát thường xuyên; kịp thời biểu dương khen thưởng những luật sư tham gia nhiệt tình trong công tác và nhiệm vụ của Đoàn. Tinh thần ấy mới là quan trọng”, Tiến sĩ – Luật sư Đào Ngọc Chuyền nói.

Cũng tại Đại hội bất thường này, Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến công bố quyết định khen thưởng năm 2021 và năm 2022 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của Đoàn luật sư TP Hà Nội cho các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư, các phòng, ban, tổ chức, cá nhân và trao thưởng.

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội

 

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam trao Bằng khen cho các luật sư có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho hoạt động hành nghề luật sư
Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam trao Bằng khen cho các luật sư có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho hoạt động hành nghề luật sư

Đại hội đại biểu bất thường của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội diễn ra trong thời gian từ 7h30 đến 12h15 ngày 07/01/2023 với 212/264 đại biểu là đại diện cho hơn 5100 luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên toàn thành phố Hà Nội tham dự.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI