Tổ chức Khóa BD về “Kỹ năng của luật sư tham gia vụ án hình sự” vào ngày 12/12/2015 cho những người TSHNLS

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM

Số: 383/TB-ĐLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

           

 THÔNG BÁO

V/v: Bổ sung khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho những người tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đợt II năm 2015

   

Kính gửi: – CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ;

        – NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TẠI ĐLS TP.HÀ NỘI

Theo thông báo số 324/TB-ĐLS ngày 16/11/2015, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành nghề luật sư cho người tập sự hành nghề luật sư vào các ngày 21, 22/11/2015 và ngày 05, 06/12/2015. Tuy nhiên, do ngày 21/12/2015 Học viện tư pháp cần Hội trường để phục vụ công việc riêng nên Đoàn luật sư chỉ tổ chức được vào ngày 22/11/2015 và ngày 05, 06/12/2015.

Để tạo điều kiện cho người tập sự hành nghề luật sư tham dự kỳ thi kiểm tra hết tập sự luật sư tốt hơn, Đoàn luật sư quyết định tổ chức Khóa bồi dưỡng cho người tập sự về “Kỹ năng của luật sư tham gia vụ án hình sự” vào ngày 12/12/2015 thay thế cho ngày 21/12/2015.

Cụ thể:

  1. Thời gian tổ chức:Cả ngày 12/12/2015 (Bắt đầu từ 08h00)
  2. 2.Địa điểm tổ chức:Phòng B401-402, nhà B, Học viện Tư pháp (Số 9 phố Trần Vỹ, phường Mai Dịchquận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ban Chủ nhiệm kính đề nghị các luật sư là Trưởng các tổ chức hành nghề luật sư thông báo và tạo điều kiện cho những người tập sự hành nghề luật sư được biết để tham dự khóa bồi dưỡng nói trên.

      Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ nhiệm (để b/c);

– Các PCN, TVBCN;

– Các thành viên Trung tâm BDNVLS;

– Lưu VT.

T/M. BAN CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Luật sư Hoàng Huy Được

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI