Thông báo: V/v thay đổi địa điểm tổ chức Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư ngày 19,20/12/2015

 

 

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐOÀN

Số: 390/TB-ĐLSHN

“V/v: Thay đổi địa điểm tổ chức

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                

Hà Nội, ngày 11 tháng 12  năm 2015

 

                    Kính gửi:  – Các Tổ chức Hành nghề Luật sư trên địa bàn Hà Nội;

 

– Các Luật sư Thành viên Đoàn luật sư Hà Nội

 

Theo Thông báo số 371/TB-ĐLS ngày 02/12/2015 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về việc tổ chức Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư vào ngày 19, 20/12/2015 tại Học viện tư pháp. Tuy nhiên, vì lý do khách quan nên có sự thay đổi địa điểm từ Học viện Tư pháp chuyển sang Trường Đại học Ngoại thương, cụ thể như sau:

 

Lớp bồi dưỡng với chuyên đề “Những vấn đề mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2015)” ngày 19/12/2015 và Lớp bồi dưỡng ngày “Những vấn đề mới trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2015)”ngày 20/12/2015được tổ chứctại Hội trường D202, nhà D trường Đại học Ngoại Thương (số 91 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

 

Trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ nhiệm, PCN, TV BCN;

– Lưu VP.

TL.CHỦ NHIỆM

PHÓCHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

  

Nguyễn Hữu Hiến

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành.

Số tài khoản: 1231.0000.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

 

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI