Thông báo: V/v Cung cấp thông tin luật sư thành viên

ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐOÀN

 

Số: 375 /TB-ĐLS

V/v: Báo cáo số liệu luật sư thành viên

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Các Tổ chức hành nghề Luật sư

Các luật sư thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật, trao đổi thông tin giữa Đoàn luật sư với các Tổ chức hành nghề và luật sư thành viên của Đoàn được kịp thời, đầy đủ, để văn phòng kịp thời tổng hợp phục vụ báo cáo tổng kết cuối năm và tổng kết quy chế phối hợp với Sở Tư Pháp năm 2015, đồng thời nhằm cập nhật thông tin về địa chỉ liên hệ để bảo đảm thông báo tình hình hoạt động của Đoàn và các ban chuyên trách cũng như hoạt động của các thành viên được đầy đủ và kịp thời đến tất cả các tổ chức hành nghề và luật sư thành viên Đoàn. Văn phòng Đoàn đề nghị các Tổ chức hành nghề các luật sư báo cáo số liệu luật sư thành viên của tổ chức hành nghề cụ thể như sau:

  1. Thông tin về địa điểm trụ sở, số điện thoại, địa chỉ Email của tổ chức hành nghề luật và số lượng luật sư thành viên hiện đang hoạt động tại các tổ chức HNLS; Số luật sư hoạt động hành nghề cá nhân.
  2. Các tổ chức hành nghề luật sư đăng ký danh sách, số lượng luật sư thành viên nhận lịch Tết 2016 theo tiêu chuẩn mỗi thành viên 1 cuốn.
  3. Các tổ chức hành nghề có nhu cầu đặt in thêm lịch, đăng ký về văn phòng Đoàn trước ngày 10/12/2015.

Thời hạn nộp báo cáo từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 10/12/2015, nộp trực tiếp tại trụ sở Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (tầng 9 Cung Trí Thức, số 80 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội). hoặc qua địa chỉ email doanluatsuhn@gmail.com

Đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư triển khai thực hiện và nộp báo cáo đúng thời hạn quy định.

 

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ nhiệm (để báo cáo);

– Lưu VT, KT.

TL. CHỦ NHIỆM

P.CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Hữu Hiến

 

Mẫu báo cáo (xem tại đây)

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI