Kế hoạch triển khai Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2015)

ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM

Số: 251/ KH-ĐLSHN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

    Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

 Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2015)

 

Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BTV ngày 08/9/2015 và Hướng dẫn số 333 ngày 09/9/2015 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2015), Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp của luật sư, nghề luật sư về những đóng góp của đội ngũ luật sư trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; vào công cuộc cải cách tư pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, giữ gìn an ninh và ổn định xã hội.

Nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi luật sư và cả đội ngũ luật sư trong việc phục vụ cộng đồng, phụng sự công lý; tạo niềm tin với Đảng, Nhà nước các cấp chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội; tạo dựng niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào, tạo động lực, cổ vũ động viên đội ngũ luật sư phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào việc xây dựng nghề luật sư ở Việt Nam.

2. Yêu cầu

Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam cần tiến hành trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, tạo động lực, niềm tin đoàn kết của đội ngũ luật sư vào công cuộc cải cách tư pháp.

Hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện của Đoàn và các tổ chức hành nghề luật sư, động viên được sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia đông đảo của đội ngũ luật sư.

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LUẬT SƯ VIỆT NAM

1. Công tác truyền thông

Triển khai công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin, trên cổng thông tin điện tử của Đoàn luật sư, các Website của tổ chức hành nghề luật sư, phối hợp với các tổ chức, cơ quan có liên quan để truyền thông về quá trình hình thành phát triển của độ ngũ luật sư trong công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Truyền thông về những luật sư tiêu biểu qua các thời kỳ, qua đó giáo dục, động viên đội ngũ luật sư học tập và phát huy truyền thống tốt đẹp, cao quý của đội ngũ luật sư và nghề luật sư.

2. Công tác Văn thể chào mừng Lễ kỷ niệm

2.1. Đoàn Thanh niên chủ trì phối hợp với Ban Truyền thông và Văn thể lựa chọn 03 tiết mục văn nghệ biểu diễn vào sáng ngày 13/10/2015, đăng ký bằng văn bản gửi về Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và Liên Đoàn luật sư Việt Nam chậm nhất vào ngày 25/9/2015 và tổ chức tập luyện để tham dự Lễ kỷ niệm. Chọn 01 tiết mục đồng ca trình diễn tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam, được tổ chức vào hồi 19h00 ngày 13 tháng 10 năm 2015 tại Nhà hát Âu Cơ, số 8 phố Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.

2.2. Tham gia chương trình giao lưu, tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác nhạc, thơ và văn xuôi về luật sư và nghề luật sư, về truyền thống luật sư Việt Nam do Tạp chí luật sư Việt Nam tổ chức, dự kiến vào tối ngày 12/10/2015 tại khách sạn La Thành, phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội.

2.3. Ban Truyền thông và Văn thể lựa chọn những tư liệu, hình ảnh, phim tài liệu và các hoạt động nổi bật; những thành tích của Đoàn để cung cấp theo yêu cầu của Văn phòng Liên Đoàn Luật sư Việt Nam nhằm phục vụ làm phim phóng sự tài liệu và videoclip chào mừng Lễ kỷ niệm của Liên đoàn.

2.4. Ban Truyền thông và Văn thể thông báo đến các tổ chức hành nghề luật sư có luật sư tham gia giải thi đấu Golf và giải tennis, đăng ký gửi về Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam trước ngày 02/10/2015 (thời gian tổ chức từ ngày 09 đến 11/10/2015).

2.5. Kinh phí hoạt động: huy động tài trợ của các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư và trích một phần kinh phí của Đoàn để thực hiện.

3. Tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý và hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Triển khai đồng loạt hoạt động trợ giúp pháp lý ở tất cả các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên theo quy định; thời gian thực hiện tập trung vào ngày 10/10/2015.

1.1. Các tổ chức hành nghề luật sư gửi công văn thông báo cho các cấp chính quyền địa phương, tập trung vào UBND cấp xã, phường nơi tổ chức tư vấn để ủy ban nhân dân xã, phường thông báo cho nhân dân biết hoạt động trợ giúp pháp lý.

1.2. Phối hợp chặt chẽ với các phương tiện thông tin, treo các biển hiệu, panô, băng rôn truyền thông để tuyên truyền hoạt động trợ giúp pháp lý.

1.3. Các tổ chức hành nghề luật sư tự trang trải kinh phí hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí bằng nguồn kinh phí tự có.

1.4. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức Đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí và hoạt động từ thiện tại huyện Đồng Văn và huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang từ ngày 02/10 đến 05/10/2015; thành phần Đoàn dự kiến 50 luật sư và 02 đại diện chi nhánh luật sư tại Hà Nội, Việt Nam. Các luật sư hưởng ứng tham gia Đoàn trợ giúp, gửi danh sách về Văn phòng Đoàn chậm nhất vào cuối giờ chiều ngày 29/9/2015.

4. Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam được diễn ra vào 19 giờ 00 ngày 13/10/2015 tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ (Nhà hát Âu Cơ) số 8, phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình, Hà Nội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư; Ban Truyền thông và văn thể; các tổ chức hành nghề luật sư, các ban, bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình và lập dự trù kinh phí cho các hoạt động, trình Ban Chủ nhiệm Đoàn xem xét, phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn Luật sư TP Hà Nội bằng văn bản hoặc qua E mail: doanluatsuhn@gmail.com. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ban Chủ nhiệm để hướng dẫn giải quyết bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

– Liên Đoàn luật sư VN (để B/C);

– TTBDNVLS, các ban/ĐLSTPHN;           

– Các tổ chức hành nghề luật sư;

– Đảng ủy, Đoàn TN/ĐLSTPHN;

– Hội cựu Chiến binh, Hội Luật gia/ĐLSTPHN;

– Website Đoàn;                         

– Lưu: VPĐ.

TM.BAN CHỦ NHIỆM

CHỦ NHIỆM

 

Đã ký

 

 

Luật sư Nguyễn Văn Chiến

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI