Danh Sách Hội Đồng Khen Thưởng – Kỷ Luật nhiệm kỳ IX

Danh Sách Hội Đồng Khen Thưởng – Kỷ Luật 
Nhiệm kỳ IX ( 2013 – 2018 )

STT Họ và Tên Chức Danh
1 Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến Chủ Tịch
2 Luật sư Lê Minh Công Phó Chủ Tịch
3 Luật sư Hoàng Ngọc Biên Phó Chủ Tịch
4 Luật sư Phạm Thanh Bình Phó Chủ Tịch
5 Luật sư Lê Thị Ngân Giang Phó Chủ Tịch
6 Luật sư Chu Văn Khang Phó Chủ Tịch
7 Luật sư Nguyễn Quang Sơn Phó Chủ Tịch
8 Luật sư Hoàng Ngọc Thành Phó Chủ Tịch
9 Luật sư Nguyễn Mai Anh Thành viên
10 Luật sư Nguyễn Văn Hà Thành viên
11 Luật sư Trần Vũ Hải Thành viên
12 Luật sư Đào Ngọc Lý Thành viên
13 Luật sư Nguyễn Xuân San Thành viên
14 Luật sư Trần Văn Sơn Thành viên
15 Luật sư Lê Đăng Tùng Thành viên

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI