Đoàn luật sư TP. HCM: 320 luật sư bị xóa tên khỏi danh sách In
Thứ năm, 03 Tháng 1 2019 14:30

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. HCM quyết định xóa 320 luật sư bị khỏi danh sách Đoàn luật sư vì không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm.

xoa ten 320 ls 15464243362911660516154 5c2c9fb1f20f7

Quyết định xóa tên 320 luật sư của Đoàn luật sư TP. HCM

Quyết định số 05/QĐ-ĐLS ngày 27/12/2018 của Đoàn luật sư TP. HCM nêu rõ 320 luật sư ra khỏi Đoàn luật sư kể từ ngày 27/12/2018 với lý do không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm.

Theo khoản 5, Điều 40 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định luật sư không đóng phí thành viên thì bị xử lý, cụ thể: sau 12 tháng không đóng phí thì bị Đoàn luật sư thông báo công khai trong phạm vi Đoàn luật sư; sau 18 tháng không đóng phí sau khi đã được thông báo công khai thì đương nhiên bị Đoàn luật sư xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

Danh sách các luật sư bị xóa tên khỏi Đoàn luật sư TP. HCM.

1-5c2ca033e0113

2-5c2ca037ada0b

3-5c2ca039e90d3

4-5c2ca03a8a9de

5-5c2ca03ed60a5

6-5c2ca04000932

7-5c2ca0426c880

8-5c2ca04426f7c

9-5c2ca046ea0d4

10-5c2ca048b3971

11-5c2ca04b64c99

12-5c2ca04b9ebe7

Theo lsvn.vn


THÔNG TIN MỚI: