Thông báo: V/v tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5

Kính gửi:   – Các Tổ chức hành nghề luật sư;

                  – Các Luật sư thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Thực hiện Công văn số 286/LĐLSVN ngày 27/7/2023 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Công văn số 06/CV-HĐ ngày 11/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư, các Luật sư thành viên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, tích cực vận động các thành viên tại tổ chức của mình và người dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các luật sau:

  1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  2. Luật Đấu thầu
  3. Luật Giá
  4. Luật Hợp tác xã
  5. Luật Giao dịch điện tử
  6. Luật Phòng thủ dân sự
  7. Luật sửa đổi một số điều của Luật Công an nhân dân
  8. Luật sửa đổi một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thông báo để các Tổ chức hành nghề luật sư, các Luật sư thành viên được biết và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị gửi thông tin về trụ sở Đoàn luật sư để kịp thời giải quyết.

Trân trọng!

(Xin gửi kèm theo Công văn số 286/LĐLSVN ngày 27/7/2023 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Công văn số 06/CV-HĐ ngày 11/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố)

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới
Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới
Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI