Thông báo: V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố

Kính gửi:   – Các Tổ chức hành nghề luật sư;

                  – Các Luật sư thành viên;

                  – Những người tập sự hành nghề luật sư Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Thực hiện Công văn số 2825/CV-BTC ngày 09/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố và Công văn số 2545/MTTQ-BTT ngày 10/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố.

Cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VneID, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch hàng ngày, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cư trú trên địa bàn Thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Đồng thời cuộc thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

Cuộc thi đã được phát động, bắt đầu từ ngày 01/8/2023 và kết thúc vào 24h00 ngày 01/9/2023 trên hệ thống tại địa chỉ https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/ được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố (https://hanoi.gov.vn/) và Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/).

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư thông tin đến các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư tại tổ chức của mình được biết và tích cực tham gia cuộc thi.

(Xin gửi kèm theo Công văn số 2825/CV-BTC ngày 09/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và Công văn số 2545/MTTQ-BTT ngày 10/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội)

Trân trọng!

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới
Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới
Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI