Thông báo v/v nộp báo cáo về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư năm 2022

Kính gửi: Các Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Hà Nội!

Ngày 13/10/2022, Đoàn luật sư đã phát hành Công văn số 760/CV-ĐLS về việc báo cáo về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư năm 2022. Hiện nay có 200 Tổ chức hành nghề luật sư gửi báo về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư năm 2022.

Để có số liệu đầy đủ về tổ chức, hoạt động của các Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội báo cáo UBND TP Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư chưa gửi báo cáo tiếp tục báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư của đơn vị năm 2022 theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/10/2022, trong đó số liệu thực tế tính từ ngày 01/01 đến 31/10/2022 và số liệu ước tính 02 tháng cuối kỳ từ 01/11 đến 30/12/2022).

Đồng thời với việc gửi Báo cáo nêu trên cho Sở Tư pháp thành phố Hà Nội theo quy định, đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư nộp về cho Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trước ngày 25/11/2022, theo địa chỉ: Tầng 7 Cung Trí thức, số 01 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; hoặc gửi qua email:doanluatsuhn@gmail.com (gửi kèm bản scan báo cáo có dấu xác nhận của TCHNLS).

Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của tổ chức hành nghề theo quy định của Luật Luật sư là tiêu chuẩn để xét khen thưởng và cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu bất thường của Đoàn luật sư. Vì vậy, đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng!

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI