Thông báo: V/v nộp báo cáo thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2023

Kính gửi:

– Các tổ chức hành nghề luật sư;

– Các luật sư thành viên Đoàn luật sư TP HN

 

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-LĐLSVN ngày 12/02/2015 của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định về việc xử lý kỷ luật luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư hàng năm,

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về việc hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2023, Đoàn luật sư Hà Nội trân trọng đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên gửi báo cáo theo các nội dung như sau:

  1. Báo cáo việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc của luật sư năm 2023:

– Danh sách các luật sư thành viên đã thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng (theo mẫu);

– Bản phô tô Giấy chứng nhận đã tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2023 (đính kèm báo cáo).

Lưu ý: Đề nghị các luật sư gửi bản phô tô hoặc scan Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng kèm theo báo cáo (đặc biệt là các lớp không do Đoàn luật sư TP Hà Nội và Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam – Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức).

  1. Các luật sư thuộc trường hợp được quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng năm 2023 (theo Điều 5, Điều 6 của Thông tư 02): đề nghị nộp các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho Đoàn luật sư.
  2. Thời hạn gửi báo cáo: Từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 10/12/2023.

Báo cáo xin gửi về Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (Tầng 7, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc qua email: doanluatsuhn@gmail.com.

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội đề nghị các luật sư chưa hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng của các năm trước tiếp tục tham gia nghĩa vụ bồi dưỡng bổ sung trong tháng 12 của năm 2023, thực hiện đúng quy định của Thông tư 02 của Bộ Tư pháp.

Trân trọng!

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành.

Số tài khoản: 1231.0000.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

 

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI