Thông báo: V/v Đăng ký đại biểu tham dự hội nghị thường niên 2023

Kính gửi:   Các Tổ chức hành nghề luật sư;

                   Các Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

 

Căn cứ Nghị quyết số 49NQ-BCN ngày 28/10/2023 của Ban Chủ nhiệm về kế hoạch tổ chức Hội nghị thường niên năm 2023 của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thông báo đến các Tổ chức hành nghề luật sư (TCHNLS), các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân nội dung như sau:

  1. Nội dung:

– Tổng kết hoạt động của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội năm 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024;

– Báo cáo tài chính năm 2023 của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

  1. Thời gian Hội nghị: Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 01/2024.
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 1, số 01 phố tôn Thất Thuyết, phường dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Đại biểu tham dự Hội nghị:

Số lượng dự kiến khoảng 300 đại biểu gồm các thành viên Ban Chủ nhiệm; Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật và đại biểu do TCHNLS đăng ký: (các TCHNLS có dưới 10 LS được đăng ký 01 đại biểu, TCHNLS có từ 10 LS trở lên được đăng ký 02 đại biểu); các luật sư được khen thưởng năm 2023 được mời tham dự hội nghị.

  1. Tiêu chuẩn đại biểu: Các TCHNLS và luật sư đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Điều 11 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp, cụ thể: Đại biểu tham dự Hội nghị là luật sư đã hoàn thành nghĩa vụ đóng phí thành viên đến hết năm 2023; đối với đại biểu là Trưởng TCHNLS ngoài tiêu chuẩn trên cần thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức hoạt động của TCHNLS.
  2. Hình thức: Các TCHN và luật sư vui lòng đăng ký thông tin theo hướng dẫn tại đường link https://forms.gle/odCdoWmg2a773NC26

 

  1. Thời hạn đăng ký: Các TCHN và luật sư gửi thông tin đăng ký đại biểu trước 17h00 ngày 31/12/2023 để Văn phòng Đoàn tổng hợp báo cáo Ban Chủ nhiệm quyết định ban hành giấy triệu tập hội nghị.

Trân trọng!

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI