Thông báo: V/v bình xét thi đua khen thưởng trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (24/11/1984 – 24/11/2024)

THÔNG BÁO

Về việc bình xét thi đua khen thưởng trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (24/11/1984 – 24/11/2024)

Kính gửi:

– Các Tổ chức hành nghề luật sư;

– Các luật sư thành viên.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn Luật sư;

Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Quy chế Thi đua, khen thưởng Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-BCN ngày 31/3/2024 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội xin thông báo về việc xét khen thưởng trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (24/11/1984 – 24/11/2024) như sau:

  1. Đối tượng

– Tập thể là các TCHNLS, tổ chức đoàn thể thuộc Đoàn Luật sư;

– Cá nhân là các luật sư thành viên, người lao động tại Văn phòng Đoàn;

  1. Nguyên tắc bình xét khen thưởng

– Việc bình xét khen thưởng được áp dung theo các quy chế, quy định về thi đua khen thưởng (Đề nghị UBND TP Hà Nội, Sở Tư pháp khen thưởng thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề nghị Liên đoàn khen thưởng thực hiện theo Quy chế khen thưởng của Liên đoàn. Đề nghị Đoàn Luật sư khen thưởng thực hiện theo quy định Quy chế khen thưởng của Liên đoàn, Điều 30 Nội quy Đoàn Luật sư, Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn Luật sư).

– Đảm bảo nguyên tắc chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

– Không khen trùng (không lấy một thành tích để làm hồ sơ đề nghị xét khen thưởng nhiều lần; một đối tượng chỉ được một đơn vị đề nghị khen thưởng). Nếu một tổ chức hoặc cá nhân cùng một thời điểm đề nghị nhiều cấp khen thưởng, thì chỉ xét đề nghị khen thưởng ở một cấp theo thứ tự: Đoàn Luật sư, Sở Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội (UBND TP. Hà Nội chỉ xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các trường hợp có thành tích xuất sắc tiêu biểu, phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố trở lên).

– Tỷ lệ khen thưởng chung của Đoàn Luật sư là 03%; đối với TCHNLS có số lượng từ 02 luật sư trở xuống chỉ lựa chọn đề nghị khen thưởng cho 01 cá nhân hoặc tổ chức hành nghề luật sư; đối với tổ chức hành nghề luật sư có số lượng từ 05 đến 10 luật sư tỷ lệ khen thưởng không quá 20%; đối với tổ chức hành nghề luật sư có trên 10 luật sư thì tùy thuộc vào thành tích thực tế của luật sư để đề nghị tỷ lệ khen thưởng phù hợp theo quy định.

  1. 3. Các hình thức khen thưởng

–  Giấy khen của Đoàn luật sư TP. Hà Nội;

–  Giấy khen của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

–  Bằng khen của Liên đoàn luật sư Việt Nam;

–  Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  1. Tiêu chí bình xét khen thưởng

Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, các nghị quyết, quy định, quyết định của Liên đoàn và của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Đối với tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Điều 40 Luật Luật sư. Đối với cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Luật sư. Trong đó, lưu ý một số nội dung cụ thể sau:

– Số liệu báo cáo thành tích đề nghị Khen thưởng trong 05 năm gần nhất, đối với tập thể và cá nhân có thời gian hoạt động, hành nghề luật sư liên tục ít nhất là 05 năm trở lên; trong đó ít nhất có 02 lần được cấp cơ quan, tổ chức trực thuộc Thành phố, trực thuộc Liên đoàn LSVN trở lên khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm.

– Hoàn thành đóng phí thành viên đầy đủ ít nhất đến hết quý I/2024 theo quy định;

– Tham gia đủ thời gian bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ luật sư;

– Tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, có ý thức đoàn kết nội bộ giúp Đoàn Luật sư phát triển vững mạnh.

– Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho xã hội và các phong trào khác do Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư TP. Hà Nội phát động;

– Đối với các Tổ chức HNLS hoặc Trưởng Tổ chức HNLS thực hiện đầy đủ việc nộp báo cáo hoạt động của tổ chức theo định kỳ, các luật sư thành viên trong tổ chức phải chấp hành nghiêm các quy định và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ trong hoạt động hành nghề luật sư, TCHNLS không có luật sư bị xử lý kỷ luật trong 05 năm gần nhất; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đang giải quyết.

  1. Báo cáo thành tích

– Đối với tập thể: Báo báo cáo thành tích có chữ ký của người đứng đầu tổ chức và đóng dấu của tổ chức (nếu có), theo mẫu số 01 đính kèm;

– Đối với cá nhân: Cá nhân được tổ chức bình xét khen thưởng, báo cáo thành tích có chữ ký của cá nhân đề nghị, xác nhận của người đứng đầu tổ chức nơi cá nhân đang làm việc, theo mẫu số 02 đính kèm;

Báo cáo thành tích kèm theo bản sao Bằng khen, Giấy khen được các cơ quan, tổ chức trực thuộc Thành phố, Liên đoàn LSVN khen thưởng.

Trường hợp báo cáo thành tích đề nghị cấp khen thưởng UBND TP Hà Nội và Sở Tư pháp khen thưởng, phải có giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cá nhân, tổ chức và xác nhận đóng bảo hiểm xã hội của người lao động đối với TCHNLS.

  1. Hình thức, thời hạn nộp báo cáo

Hình thức:  Báo cáo thành tích đề nghị UBND thành phố Hà Nội khen thưởng 03 bộ đóng quyển; đề nghị Sở Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam khen thưởng 02 bộ đóng quyển; đề nghị Đoàn luật sư TP. Hà Nội khen thưởng 01 bộ đóng quyển.

Thời hạn: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng nộp trực tiếp tại trụ sở Đoàn luật sư TP. Hà Nội (Tầng 7, Cung Trí thức, số 01 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội – ĐT: 0243 7624 707trước ngày 20/4/2024.m

 Đề nghị các tổ chức, cá nhân lưu tâm gửi báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng kịp thời, đúng thời hạn quy định.

Trân trọng.

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [0.97 MB]

File đính kèm:

Mẫu 01-Báo cáo thành tích đối với Tập thể

Mẫu 02-Báo cáo đề nghị xét khen thưởng đối với cá nhân

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI