Thông báo: Tổ chức Hội thảo:“Kỹ năng tranh tụng và thẩm vấn của luật sư trong các vụ án hình sự” ngày 08, 09/12/2016

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM

 

Số:553/TB-ĐLSHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

– Các tổ chức hành nghề luật sư;

– Các luật sư thành viên Đoàn luật sư Tp.Hà Nội

 

Thực hiện Công văn số 472/LĐLSVN ngày 12/10/2016 của Liên đoàn luật sư Việt Nam về việc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam vàQuỹ Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) tổ chức Hội thảo:“Kỹ năng tranh tụng và thẩm vấn của luật sư trong các vụ án hình sự”.Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 08 – 09/12/2016 (bắt đầu từ 08h00).

2. Địa điểm: Nhà khách Quốc hội – 27A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Kinh phí tổ chức Hội thảo: Do IRZ đài thọ.

4. Số lượng: Tối đa 60 đại biểu.

Buổi Hội thảo sẽ có phiên dịch viên hỗ trợ các luật sư tham gia và phát biểu ý kiến. Đoàn luật sư xin thông báo đến các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên quan tâm đến chuyên đề trên đăng ký tham dự về Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội qua email: doanluatsuhn@gmail.comtrước 17h00 ngày 30/11/2016.

(Nội dung chi tiết xin mời xem Chương trình Hội thảo đính kèm)

 

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– LĐLSVN (để b/c);

– CN, các PCN và TVBCN (để b/c);

– Lưu VT.

TM. BAN CHỦ NHIỆM

P.CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Luật sư Hoàng Huy Được

 

Nội dung chi tiết Chương trình Hội thảo (xem tại đây)

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI