Thông báo: Lịch làm việc và nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

 

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

Số: 147 /CV-ĐLSHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi:

– Các tổ chức hành nghề luật sư;

– Các luật sư thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

 

Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về chế độ nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm;

Căn cứ Thông báo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về lịch nghỉ trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội;

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thông báo về lịch làm việc và nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương như sau:

1. Thời gian nghỉ Lễ: 03 ngày (Từ ngày 16/4/2016 đến hết ngày 18/4/2016)

2. Thời gian làm việc: Từ ngày 19/4/2016, văn phòng Đoàn làm việc bình thường.

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xin thông báo để các luật sư biết và thực hiện.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ nhiệm (để b/c)

– Lưu VPĐ.

TL. CHỦ NHIỆM

P. CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Luật sư Nguyễn Hoàn

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI