Quy định ngày thu hồ sơ, đóng phí thành viên và các giao dịch khác tại Văn phòng Đoàn LS Hà Nội

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐOÀN

Số: 43 /TB-ĐLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v: Quy định ngày thu hồ sơ, đóng phí thành viên và các giao dịch khác

tại trụ sở Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

 

                        Kính gửi:  – Các Tổ chức hành nghề luật sư;

                                           – Các Luật sư thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

 

Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội là tổ chức giúp việc cho Ban chủ nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ: Tham mưu, tổng hợp, quản trị hành chính, hoạt động về nghiệp vụ công tác tài chính kế toán và đảm bảo các hoạt động theo Điều lệ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Ngoài công việc thường xuyên, Văn phòng Đoàn còn phục vụ hoạt động công tác của Ban Chủ nhiệm, các Ban chuyên trách và giao dịch với các cơ quan hữu quan theo quy định của Luật luật sư.

Để đảm bảo việc phục vụ của Văn phòng Đoàn được tập trung và hiệu quả, thực hiện Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm, Văn phòng Đoàn xin trân trọng thông báo đến các Tổ chức hành nghề và các Luật sư thành viên về quy định thời gian giao dịch thu, nộp hồ sơ, nộp phí thành viên và các giao dịch khác tại Đoàn vào các ngày thứ 3, thứ 4 và sáng thứ 5 hàng tuần, các ngày còn lại Văn phòng Đoàn dành thời gian thực hiện các công việc chuyên môn.

Thời gian nộp hồ sơ, phí thành viên và các giao dịch cụ thể:

–  Sáng: Từ 08h30 đến 11h30;

– Chiều: Từ 14h00 đến 16h30.

– Địa điểm: Tầng 9, Cung Trí Thức, số 80 Trần Thái Tông – phường Dịch Vọng Hậu- quận Cầu Giấy – Hà Nội .

Việc nộp phí thành viên khuyến khích các luật sư thành viên nộp tập trung qua tài khoản của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Kính mong các tổ chức hành nghề và các luật sư thành viên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ. Rất mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức hành nghề và các luật sư thành viên.

 

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban chủ nhiệm (để báo cáo);

– Lưu VT.

         TL.CHỦ NHIỆM

          CHÁNH VĂN PHÒNG

   (Đã ký)

      Bùi Thị Mai

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành.

Số tài khoản: 1231.0000.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

 

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI