Quy chế quản lý xe ô tô thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà nội, ngày 10  tháng 02 năm 2011

 

 

QUY ĐỊNH
quản lý, bảo quản, điều hành và sử dụng
xe ôtô 
Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
( Ban hành kèm theo Quyết định số 39/ĐLS ngày 10 tháng
02 năm 2011 của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội)

Chương 1

Những Quy định chung

Điều 1. Ô tô của Đoàn luật sư thành phố Hà nội là tài sản của Đoàn luật sư, do  Ban Chủ nhiệm quản lý, giao cho lái xe bảo quản và điều khiển theo đúng Quy định về chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô của Đoàn luật sư.

Điều 2. Ô tô đã giao cho lái xe nào thì chỉ lái xe đó được phép điều khiển, trừ trường hợp đặc biệt khi được Ban Chủ nhiệm cho phép.

Điều 3. Ô tô là phương tiện để phục vụ cho hoạt động của Đoàn, không được sử dụng cho mục đích cá nhân. Việc sử dụng ô tô phải tuân thủ đúng quy định này.  

Điều 4. Nếu ô tô bị hư hỏng không do lỗi của lái xe thì Đoàn luật sư chịu trách nhiệm sửa chữa; nếu do các lỗi kỹ thuật của cá nhân lái xe thì lái xe phải chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Việc quản lý, sử dụng và bảo quản xe ô tô của Đoàn luật sư phải tuân thủ nghiêm chỉnh bản Quy định này. Những vấn đề khác chưa được cụ thể trong bản Quy  định này do  Ban Chủ nhiệm Quyết định.

Chương 2

Chế độ quản lý và bảo quản

Điều 6. Trách nhiệm của Văn phòng:

– Quản lý và theo dõi hoạt động của ô tô theo Quy định này;

– Lập lệnh điều xe theo yêu cầu của  Ban Chủ nhiệm. Khi các Phó Chủ nhiệm, Chánh Văn phòng  có nhu cầu sử dụng xe đi công tác, Văn phòng phải báo cáo Chủ nhiệm biết trước khi điều xe để phối hợp công việc;

– Kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến việc quản lý , bảo quản và sử dụng ô tô của Đoàn luật sư;

– Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên lái xe thực hiện tốt bản Quy định này.

Điều 7. Trách nhiệm của nhân viên lái xe :

– Quản lý, bảo quản và sử dụng ô tô được giao đúng quy trình kỹ thuật; tuyệt đối không để người khác điều khiển xe;

– Phải thường xuyên kiểm tra kỹ thuật xe trước khi đi công tác, nhất là đi công tác xa

( kiểm tra tình trạng dầu mỡ, xăng, điện, xăm lốp dự phòng thay thế phải đầy đủ điều kiện kỹ thuật).

– Vệ sinh ô tô sạch sẽ, bảo dưỡng hoặc đề xuất bảo dưỡng ô tô theo đúng chế độ Quy định;

– Chịu trách nhiệm chung về tình trạng kỹ thuật của máy móc ô tô được giao. Khi bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu hư hỏng, phải báo ngay cho Chánh Văn phòng biết để Văn phòng đề nghị Ban Chủ nhiệm cho phép sửa chữa hoặc thay thế;

– Có sổ nhật ký công tác, sổ lịch trình xe theo dõi hiện tượng, thực trạng xe.

Điếu 8. Trách nhiệm của luật sư sử dụng xe ô tô cơ quan :

Trong thời gian đi công tác, luật sư sử dụng xe ô tô của Đoàn luật sư có trách nhiệm sử dụng xe đúng mục đích, đúng lệnh điều vận đã ký.

Chương 3

Chế độ điều hành và sử dụng

Điều 9. Chế độ điều hành và thực hiện :

1. Ô tô của Đoàn luật sư là do Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm trực tiếp điều hành, Chánh Văn phòng thực hiện;

2. Chánh Văn phòng ký lệnh điều vận xe ô tô phục vụ nhiệm vụ theo yêu cầu của Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm;

3. Trường hợp Chánh Văn phòng đi vắng, nếu yêu cầu công tác cần phải sử dụng xe thì Phó Văn phòng phụ trách viết lệnh điều xe sau đó phải báo cáo Chánh Văn phòng biết;

4. Nhân viên lái xe phải nhận lệnh điều vận trước khi sử dụng xe (chỉ được điều khiển xe khi có lệnh điều vận) và thực hiện nghiêm chỉnh đúng lệnh điều vận; trường hợp lịch trình đi thực tế do phát sinh của công việc mà có sai khác với lệnh điều vận thì Trưởng đoàn phải xác nhận và lái xe phải có giải trình cụ thể cho Chánh Văn phòng để xem xét đề nghị Ban Chủ nhiệm Quyết định;

Điều 10. Mục đích sử dụng ô tô của Đoàn luật sư:

Ô tô của Đoàn luật sư chỉ được sử dụngvào những công việc sau:

+ Đưa, đón Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm đến Văn phòng làm việc và đi làm nhiệm vụ hoạt động của Đoàn luật sư;  

+ Ban Chủ nhiệm đi làm nhiệm vụ của Đoàn luật sư;

+ Chánh Văn phòng sử dụng khi được sự đồng ý của Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm trực;

+ Phục vụ nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm chỉ đạo.

Điều 11. Chế độ thanh toán xăng dầu xe :

+ Đối với xe Fortuner hiện đang sử dụng được thanh toán 13 lít dầu/100 km.

+ Giá dầu thanh toán theo đúng giá thị trường tại thời điểm thanh toán (có hóa đơn GTGT kèm theo);

+ Chánh Văn phòng theo dõi công tơ mét, đối chiếu lộ trình công tác để thanh toán xăng dầu xe theo định kỳ.

Chương IV

Điều khoản thi hành

Điều 12. Chánh Văn phòng, lái xe, kế toán, thủ quỹ và những người liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy định này.

Điều 13.Những người vi phạm các điều trong bản Quy định này và những điều Quy định khác của pháp luật thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và tuỳ theo mức độ sẽ bị Ban Chủ nhiệm xử lý kỷ luật.

TM. BAN CHỦ NHIỆM

Q. CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Luật sư VŨ THỊ KIM SINH

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI