Phiên họp Thường vụ Đảng ủy Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Thành ủy Hà Nội và để triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP. Hà Nội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 23/3/2021, Đảng ủy Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tổ chức Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy để cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IX và phương hướng công tác nhiệm kỳ X của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

6059c05ba4334Luật sư Lê Đức Bính, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội chủ trì phiên họp.

Tham dự Phiên họp có Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội; Luật sư Lê Đức Bính, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội; Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội; Luật sư Lê Trung Sơn, thành viên Ban Chủ nhiệm; Luật sư Hoàng Ngọc Biên, Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Luật sư Lê Đức Bính, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội chủ trì phiên họp.

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IX của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, về tổ chức bộ máy của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IX đã bầu ra Ban Chủ nhiệm (BCN) với 13 Luật sư, gồm: 01 Chủ nhiệm và 12 thành viên BCN. Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật (KTKL) Đoàn Luật sư TP. Hà Nội do Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IX (2013 – 2020) của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội bầu ra gồm 15 thành viên; Hội đồng có 01 Chủ tịch Hội đồng, 07 Phó Chủ tịch và 07 thành viên.

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội luôn nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thành uỷ, UBND, Sở Tư pháp và các cơ quan ban ngành TP. Hà Nội. Chính sự lãnh đạo, chỉ đạo đó đã giúp cho Đoàn Luật sư vượt qua được những khó khăn, thử thách để tiếp tục củng cố phát triển.

6059c05b93fa1Các đại biểu tham gia phiên họp thảo luận về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP. Hà Nội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội có bề dày thành tích trong tổ chức và hoạt động. Các thế hệ Luật sư đi trước đã xây dựng Đoàn Luật sư và đặt nền móng cho Đoàn Luật sư và nghề Luật sư tại Thủ đô phát triển đúng hướng. Đội ngũ Luật sư đã có cơ hội đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Tính đến hết tháng 12/2020, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã phát triển được 4.466 Luật sư, gồm: 2.684 Luật sư nam (chiếm: 60,1%) và 1.782 Luật sư nữ (chiếm 39,9%). Trên toàn địa bàn thành phố có 1.364 tổ chức hành nghề Luật sư, tính trung bình hơn 3 Luật sư/01 tổ chức hành nghề. Bình quân trong cả nhiệm kỳ IX, mỗi năm số lượng Luật sư tăng từ 20 – 30%. Hiện nay, có trên 3.000 người tập sự hành nghề Luật sư đang tập sự tại các tổ chức hành nghề Luật sư. Đây là nguồn lực sẽ gia nhập Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trong thời gian tới, góp phần vào việc thực hiện Chiến lược phát triển nghề Luật sư ở Thủ đô. Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng Luật sư cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội ngày một tăng cùng với sự phát triển chung của xã hội.

Để đạt được những thành tích đó, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nói chung và từng cá nhân Luật sư nói riêng luôn chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật, Văn phòng, các bộ phận tham mưu giúp việc, Đảng ủy và các tổ chức chính trị – xã hội thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội luôn thể hiện tính năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tự chủ nâng cao trình độ chuyên môn, từ đó xây dựng uy tín của Đoàn cũng như của từng Luật sư với nhân dân và xã hội.

6059c05ba46cfTại phiên họp, các đại biểu thống nhất tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP. Hà Nội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 09/4/2021, tại Hà Nội với hơn 400 đại biểu tham dự.

Sự phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể khác trong Đoàn rất hiệu quả. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư luôn vận động, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp Luật sư, đề các Luật sư thành viên luôn ổn định tư tưởng chính trị, chuyên sâu về nghiệp vụ và tuân thủ, giữ gìn Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp khi hành nghề.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IX và phương hướng công tác nhiệm kỳ X của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cũng đã đề ra những phương hướng và nhiệm vụ cơ bản sau đây:

1. Rà soát, ban hành nhằm hoàn thiện quy chế hoạt động cho các Ban chuyên trách, tổ chức đoàn thể và các tổ chức khác. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa BCN với Đảng ủy, phát huy vai trò của các tổ chức tạo nên sức mạnh tập thể với sự đồng thuận trong các hoạt động.

2. Củng cố, kiện toàn và xây dựng bộ máy Văn phòng theo hướng gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công việc, đầu tư trang thiết bị theo hướng hiện đại áp dụng công nghệ thông tin, đáp ứng được yêu cầu là cơ quan tham mưu, giúp việc cho BCN; thực hiện tốt nhiệm vụ đối nội và đối ngoại.

3. Ban Chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp TP. Hà Nội trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các Tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn Hà Nội. Trên cơ sở đó, nắm bắt và giải quyết kịp thời những phát sinh làm cầu nối giữa BCN với các Tổ chức hành nghề và Luật sư thành viên; bảo đảm sự quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động hành nghề của Luật sư, đồng thời bảo vệ kịp thời quyền hành nghề hợp pháp của Luật sư.

4. Phát huy vai trò của Đoàn Luật sư trong việc góp phần tham mưu cho UBND TP. Hà Nội để giải quyết tốt về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của Luật sư.

5. Liên hệ, thường xuyên trao đổi với các Cơ quan tiến hành tố tụng để nắm bắt, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh khi Luật sư tham gia tố tụng trong từng giai đoạn; đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Luật sư khi hành nghề nhằm thực hiện tốt chức năng của Luật sư là bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật và tạo được sự ủng hộ từ các Cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần thực hiện tốt công cuộc cải cách tư pháp.

6. Nâng cao vai trò hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư Hà Nội đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng hành nghề cho Luật sư và người tập sự hành nghề Luật sư, cần xây dựng chương trình phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn của đông đảo Luật sư.

7. Mở rộng quan hệ đối ngoại thông qua hội thảo, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ; tổ chức các cuộc giao lưu làm việc với các Đoàn Luật sư trong cũng như ngoài nước, giúp các Luật sư thành viên có cơ hội nâng cao trình độ, phong cách, phương pháp làm việc, hành nghề và hiểu biết lẫn nhau; đẩy mạnh công tác truyền thông để phản ánh kịp thời những hoạt động cũng như quảng bá hình ảnh của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội…

Tại phiên họp, những phát biểu, đóng góp của các đại biểu về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP. Hà Nội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025 đều tập trung vào việc góp phần tháo gỡ những khó khăn, lường trước các tình huống có thể xảy ra để Đại hội được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi và thành công tốt đẹp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cũng thống nhất Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhiệm kỳ X (2020-2025) dự kiến diễn ra vào ngày 10-11/4/2021 tại Hà Nội.

LINH CHI – lsvn.vn

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành.

Số tài khoản: 1231.0000.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

 

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI