Kiên quyết xử lý, xóa tên đối với Luật sư không nộp phí thành viên đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Xóa tên khỏi danh sách luật sư thành viên của một đoàn luật sư là hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất với luật sư, đồng nghĩa với việc luật sư sẽ bị tước quyền hành nghề ít nhất 3 năm, tính từ thời điểm bị kỷ luật. Hết thời hạn 3 năm, nếu luật sư muốn tiếp tục hành nghề thì phải có đơn đề nghị, Đoàn luật sư sẽ xem xét về việc đồng ý/không đồng ý gia nhập lại Đoàn Luật sư.

Các căn cứ pháp lý:

– Theo quy định tại Khoản 3, điều 40 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Luật sư thuộc một trong các trường hợp sau đây thì đương nhiên bị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư:

c) Mười tám (18) tháng không đóng phí thành viên theo quy định tại khoản 5 Điều này.

– Khoản 5, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định: Luật sư không đóng phí thành viên thì bị xử lý theo quy định sau đây:

a) Mười hai (12) tháng không đóng phí thì bị Đoàn luật sư thông báo công khai trong phạm vi Đoàn luật sư;

b) Mười tám (18) tháng không đóng phí sau khi đã được thông báo công khai thì đương nhiên bị Đoàn luật sư xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

– Điều 85 Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 20012 quy định về xử lý kỷ luật đối với luật sư như sau:

1. Luật sư vi phạm quy định của Luật này, Điều lệ, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và quy định khác của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư từ sáu tháng đến hai mươi bốn tháng;

d) Xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

2. Việc xem xét quyết định kỷ luật luật sư thuộc thẩm quyền của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư theo đề nghị của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư.

3. Trong trường hợp luật sư bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư thì Đoàn luật sư phải thông báo bằng văn bản với Sở Tư pháp và đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư.

– Theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 05/NQ-HĐLSTQ ngày 14/12/2015 của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Luật sư không thực hiện nộp tiền phí thành viên 18 tháng sẽ bị xử lý bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư.

Tình hình thực hiện thu nợ phí của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội tính đến 20/09/2022:

Tháng 3/2022, Tổ Công tác thu nợ phí của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội được thành lập. Từ đó đến nay, Tổ công tác thu nợ phí đã tiến hành lập danh sách, rà soát, gửi thư thông báo, thư nhắc nộp phí lần 1, lần 2 đối với những luật sư còn nợ phí thành viên. Phí thành viên luật sư bao gồm phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phí thành viên của Đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thu và trích nộp cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo số liệu thống kê do bộ phận kế toán của Đoàn Luật sư TP Hà Nội cung cấp:

+ Từ 01/4/2022 đến 20/09/2022, đã triển khai thu được phí thành viên của 1.704 luật sư. Trong đó:

• Thu nợ phí (tính nợ đến hết năm 2021): Số luật sư đã nộp phí: 1.331 người;

+ Số luật sư hiện đang nợ phí thành viên (tính đến thời điểm 20/09/2022):

• Số luật sư nợ phí tính cả phí đến hết năm 2022:

– Nợ từ 12 tháng đến dưới 18 tháng: 2.862 luật sư;

– Nợ từ 18 tháng trở lên: 1.405 luật sư;

 

Kế hoạch triển khai đến 31/12/2022. Kiên quyết xử lý, xóa tên các luật sư thành viên vi phạm quy định, còn nợ phí từ 18 tháng đến 08 năm:

Với số lượng nhiều luật sư vi phạm quy định do nợ phí nêu trên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã chỉ đạo Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, chỉ đạo Tổ thu nợ phí tiếp tục đôn đốc nhắc phí lần 2 đối với các luật sư đã nhận thư lần 1 nhưng vẫn chưa nộp tiền. Thời gian hoàn thành việc đôn đốc nhắc phí (bằng việc gửi Thông báo yêu cầu nộp phí) trước ngày 10/10/2022. Sau thời hạn này, nếu luật sư nào không hoàn thành nghĩa vụ nộp phí, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội thực hiện thông báo danh sách các luật sư nợ phí công khai qua email và đăng tải tại website của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội trong thời hạn 15 ngày trước khi Ban Chủ nhiệm ban hành quyết định xóa tên theo Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Liên đoàn luật sư Việt Nam chỉ đạo Đoàn Luật sư TP Hà Nội kiên quyết giải quyết dứt điểm đối với những luật sư thành viên không tuân thủ quy định và không thực hiện nghĩa vụ của luật sư. Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng yêu cầu Đoàn Luật sư TP Hà Nội hoàn thành công tác thu nợ phí luật sư và xử lý xóa tên các luật sư còn nợ phí từ 18 tháng đến 8 năm và báo cáo Liên đoàn luật sư Việt Nam trước ngày 31/12/2022.

 

Bị xóa tên khỏi Đoàn luật sư, luật sư có bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề?

Điều 85 Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 20012 quy định về xử lý kỷ luật đối với luật sư, khi xóa tên luật sư khỏi danh sách của Đoàn Luật sư, Đoàn luật sư sẽ phải thông báo bằng văn bản với Sở Tư pháp và đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư đối với các luật sư bị xóa tên.

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Tổ công tác thu nợ phí luật sư thành viên – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành.

Số tài khoản: 1231.0000.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

 

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI