KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THÁNG 4.2023 CỦA TỔ THU NỢ PHÍ THÀNH VIÊN – ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỢ PHÍ LUẬT SƯ THÀNH VIÊN

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THU NỢ ĐẾN 31/3/2023

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài

Ban Truyền thông – Văn thể

         Ngày 06/04/2023, báo cáo tình hình thu nợ phí luật sư thành viên theo danh sách tính đến 31/12/2021, cập nhật tình hình thu nợ phí thành viên tính đến ngày 31/03/2023 đã được công bố. Theo đó, tình trạng nợ phí của các luật sư vẫn còn rất nhiều, khá phức tạp và đang tiếp tục được giải quyết.

Đáng chú ý là số lượng luật sư nợ phí trên 8 năm vẫn còn khá nhiều, lên đến 98 luật sư. Mặc dù đã được nhắc nhở, gọi điện thông báo, gửi thư thông báo nợ phí 2-3 lần cùng các biện pháp tuyên truyền, vận động nhưng các luật sư này vẫn chưa nộp phí.

Chỉ tiêu Từ 16/03/2023 đến 31/03/2023 Từ 01/03/2023 đến 15/03/2023
Tổng số luật sư còn nợ phí 2.718 2.866
Số tiền phí còn nợ 12.780.044.000 13.228.444.000
Trong đó:    
Số luật sư nợ dưới 18 tháng 1.900 2.036
Số phí thành viên nợ dưới 18 tháng 4.005.252.000 4.303.452.000
Số luật sư nợ trên 18 tháng 818 830
Số phí thành viên nợ trên 18 tháng 8.774.792.000 8.924.992.000
Lưu ý: số luật sư nợ trên 8 năm 98 102
Số phí thành viên nợ trên 8 năm 1.700.950.000 1.772.350.000

 

Bảng số liệu cập nhật theo danh sách luật sư nợ phí đến 31/12/2021 và đã nộp phí tính đến thời điểm 31/03/2023

Theo số liệu thống kê của bộ phận kế toán – Đoàn Luật sư TP Hà Nội, tổng số luật sư nợ phí thành viên trên 18 tháng là 724 luật sư.

Chỉ tiêu Số lượng luật sư còn nợ
Tổng số luật sư còn nợ phí 724
Số tiền phí còn nợ 7,141,542,000
Trong đó:  
Số luật sư nợ phí từ 18 tháng đến 2 năm 140
Số luật sư nợ phí từ 2 đến 3 năm 129
Số luật sư nợ phí từ 3 đến 4 năm 94
Số luật sư nợ phí từ 4 đến 5 năm 81
Số luật sư nợ phí từ 5 đến 6 năm 106
Số luật sư nợ phí từ 6 đến 7 năm 128
Số luật sư nợ phí từ 7 đến 8 năm 42
Số luật sư nợ phí trên 8 năm 4

 

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội – Tổ trưởng Tổ công tác thu nợ phí luật sư thành viên cho biết: “Kể từ khi thành lập đến nay, Tổ công tác đã thực hiện triển khai rất quyết liệt, khẩn trương và đã thu được số tiền nợ đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại 724 luật sư nợ phí thành viên từ 18 tháng trở lên, đặc biệt có tới 98 luật sư nợ phí trên 8 năm. Hiện các biện pháp nhắc nhở và thu hồi nợ đang được triển khai một cách chặt chẽ và quyết liệt, nhằm đảm bảo quyền lợi và đảm bảo tính bình đẳng giữa các luật sư thành viên.” Điều này cũng cho thấy sự quan tâm và nghiêm túc của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đối với việc thu hồi nợ phí luật sư.

Trong số những luật sư nợ phí trên, tại phiên họp, các thành viên Tổ công tác cũng báo cáo, đã có một số luật sư thành viên nợ phí đã nộp phí một phần hoặc cam kết về thời hạn trả nợ phí. Tổ công tác tiếp tục theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các luật sư thành viên còn nợ phí này thanh toán nợ đúng hạn đã cam kết.

Trong quá trình triển khai thu nợ phí, Tổ công tác thu nợ phí thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám sát – Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đã tăng cường việc giám sát và kiểm tra việc các luật sư đang hoạt động hành nghề luật sư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và trách nhiệm pháp lý theo quy định. Việc thu hồi nợ phí cũng là một phần trong công tác giám sát, kiểm soát và quản lý hoạt động hành nghề của các luật sư Hà Nội.

Phien hop ky thang 4.2023 cua To cong tac Thu no phi thanh vien

Phiên họp kỳ tháng 4.2023 của Tổ công tác Thu nợ phí thành viên

Để giải quyết vấn đề nợ phí, Tổ công tác cũng đã tăng cường việc giáo dục và nâng cao nhận thức về trách nhiệm nộp phí của các thành viên thông qua các bài viết tuyên truyền, các bản tin pháp lý, các hình thức gửi email nhắc nộp phí thành viên tới các tổ chức hành nghề luật sư, qua việc đăng tải, cập nhật danh sách luật sư còn nợ phí thành viên lên website của Đoàn luật sư TP Hà Nội,…. Đặc biệt là với các luật sư trẻ, đây được coi là một trong những biện pháp cần thiết để tạo nên một thế hệ luật sư tương lai có trách nhiệm và đáp ứng được yêu cầu của nghề luật sư.

Ngoài việc tăng cường các biện pháp giải quyết nợ phí, Tổ thu nợ phí thành viên đã quyết định chuyển danh sách 103 luật sư nợ phí trên 8 năm đến Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật – Đoàn Luật sư TP Hà Nội để xem xét xử lý kỷ luật theo Nghị quyết số 33/NQ-BCN ngày 26/11/2022 của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Trong kế hoạch hoạt động, từ ngày 01/04/2023 đến 15/04/2023, Tổ công tác sẽ lập các danh sách chi tiết các luật sư nợ phí, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và email, thông tin về thời gian nợ phí, phục vụ cho công tác đôn đốc và thu nợ phí thành viên. Danh sách này sẽ được Tổ công tác 87 sử dụng để thực hiện các hoạt động đôn đốc các luật sư nợ phí nộp phí đầy đủ và đúng hạn.

Hy vọng rằng, với các biện pháp và kế hoạch này, từ nay đến hết 31/12/2023, Tổ công tác sẽ giải quyết được tình trạng nợ phí và tạo ra một môi trường hoạt động hành nghề luật sư chuyên nghiệp, minh bạch, tuân thủ pháp luật và đáng tin cậy.

Theo quy định tại Điều 40 Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam và điều 85 Luật Luật sư hiện hành, nếu Luật sư không đóng phí thành viên 18 tháng thì đương nhiên bị xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư. Do đó, với các biện pháp triển khai tích cực nêu trên, các luật sư nợ phí thành viên cần nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình, nộp phí đầy đủ và đúng hạn để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của luật sư thành viên với Liên đoàn luật sư và Đoàn Luật sư TP Hà Nội./.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI