KẾT QUẢ PHIÊN HỌP KỲ THÁNG 5/2023 CỦA TỔ THU NỢ PHÍ THÀNH VIÊN LUẬT SƯ

KẾT QUẢ PHIÊN HỌP KỲ THÁNG 5/2023 CỦA TỔ THU NỢ PHÍ THÀNH VIÊN LUẬT SƯ

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài, Ban Truyền thông – Văn thể

Ngày 08/05/2023, Tổ thu nợ phí thành viên luật sư đã tổ chức phiên họp kỳ tháng 5/2023 để cập nhật, tổng hợp tình hình thu nợ phí thành viên tính đến ngày 30/04/2023.

Theo đó, tổng số phí luật sư đã nộp từ ngày 01/04/2023 đến 30/04/2023 là 914.172.000đ (272 luật sư). Như vậy, tính đến 30/04/2023, có tổng số 2.324 luật sư còn nợ phí thành viên với tổng số tiền nợ là 12.240.670.000 đồng. Cụ thể:

Chỉ tiêu Số lượng luật sư còn nợ
Tổng số luật sư còn nợ phí 2324
Số tiền phí còn nợ 12.240.670.000
Trong đó:  
Số Luật sư nợ phí trên 18 tháng 730
Số Luật sư nợ phí dưới 18 tháng 1804
Số Luật sư nợ phí trên 08 năm 97

 

Về kết quả tình hình đôn đốc phí thành viên: Sau phiên họp ngày 06/04/2023, Tổ thu nợ phí đã tiếp tục triển khai và thực hiện các biện pháp để đôn đốc, nhắc nhở các luật sư nợ phí thành viên. Kết quả tổng hợp của bộ phận kế toán cho thấy, từ ngày 01/4/2023 đến ngày 05/05/2023, đã có 103 luật sư nộp phí thành viên trong tổng số 724 luật sư nợ phí (chiếm 14.23%), số phí thành viên đã thu được là 536.222.000 đồng.

bdchbtt

Phiên họp kỳ tháng 5.2023 của Tổ công tác Thu nợ phí thành viên

Cũng tại cuộc họp này, Tổ thu nợ phí thành viên đã nhất trí và trình Ban chủ nhiệm phê duyệt việc đăng công khai danh sách 55 luật sư nợ phí thành viên trên 8 năm, đồng thời Tổ công tác cũng chuẩn bị hoàn thiện văn bản thông báo tới 11 luật sư nợ phí trên 18 tháng trong số 22 luật sư đã nộp một phần phí thành viên, yêu cầu các luật sư này hoàn thiện nốt việc nộp phí còn nợ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Ngoài ra, các thành viên của Tổ thu nợ phí thành viên cũng thảo luận, đề xuất các kế hoạch công tác cần triển khai trong tháng 5/2023 và các biện pháp nghiệp vụ để sớm hoàn thành việc thu nợ phí thành viên tồn đọng. Trong thời gian tới, Tổ thu nợ phí thành viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất áp dụng các hình thức, biện pháp khác hiệu quả hơn nữa trong việc đôn đốc nộp phí thành viên còn nợ, nhằm đảm bảo tính công bằng cho các luật sư thành viên của Đoàn luật sư TP Hà Nội đã nộp phí.

Hy vọng rằng, với các biện pháp và kế hoạch này, từ nay đến hết 31/12/2023, với những thông tin cập nhật thường xuyên về danh sách các luật sư còn nợ phí và với các hình thức thông tin, thông báo, nêu tên các luật sư còn nợ phí trên website của Đoàn Luật sư TP Hà Nội, các luật sư còn nợ phí tự giác nộp phí còn nợ, giúp Tổ công tác giải quyết được tình trạng nợ phí và tạo ra một môi trường hoạt động hành nghề luật sư chuyên nghiệp, minh bạch, tuân thủ pháp luật và đáng tin cậy.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI