Đoàn luật sư TP Hà Nội tổ chức buổi giao lưu – đối thoại về quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

Số: 164/TB-BDNVLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 28  tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BUỔI GIAO LƯU – ĐỐI THOẠI VỀ
QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ

Kính gửi: – Các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Hà Nội
    – Các luật sư thành viên Đoàn luật sư Hà Nội

– Căn cứ Điều 21 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư;
– Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư;
Nhằm giúp các luật sư hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ 16giờ/năm. Đoàn luật sư TP Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu – Đối thoại về “Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư” cho các luật sư thành viên Đoàn luật sư Hà Nội.
Thời gian: Ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2015;
Địa điểm: Hội trường lớn Học viện Tư pháp địa chỉ số 9 Phố Trần Vĩ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số lượng: 500 người (dự kiến)
Hạn đăng ký: trước 16h00 ngày 10 tháng 8 năm 2015.
Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu).

Kinh phí tham dự: 300.000 đồng/người
(Nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội- Tầng 9, Cung Trí thức, Số 80, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy- TP Hà Nội; Điện thoại: 043 7624706; 043 7624707 – gặp chị Lê Thị Nguyệt và chị Đỗ Hoàng Thu- nhân viên Văn phòng Đoàn; Email: doanluatsuhn@gmail.com / hoặc chuyển khoản: Chủ tài khoản: Đoàn luật sư TP.Hà Nội, số TK: 0021000000871 mở tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hà Nội)
Quyền lợi của luật sư tham gia:
– Được cung cấp tài liệu, giải khát giữa giờ, ăn trưa;
– Được Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng bắt buộc 16 giờ/năm của năm 2015.
Việc học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ 16 giờ/năm vừa là quyền, đồng thời là nghĩa vụ của mỗi Luật sư. Đoàn luật sư xin trân trọng thông báo đến các tổ chức hành nghề biết và tạo điều kiện thuận lợi để các luật sư thành viên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng này.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thành viên Ban chủ nhiệm;

– Lưu VP.

 

TM.BAN CHỦ NHIỆM

P. CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Luật sư Hoàng Huy Được

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI