Stt Họ tên Ngày Sinh Số Thẻ Ngày Kết Nạp Tổ Chức Hành Nghề
1 Đào Việt Cường 04/03/1976 1713 09/01/2003 Nhật Minh
2 Lê Việt Hà 18/09/1975 1362 27/03/2004 Công ty luật hợp danh Vinh Đức
3 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 20/07/1963 1942 19/08/2002 Thăng Long
4 Đỗ Minh Ánh 15/05/1980 1317 09/01/2003 Diệp Nguyễn và CS
5 Nguyễn Hữu Lâm 03/02/1944 1324 24/03/2005 Phúc Thọ
6 Nguyễn Đắc Lộc 28/12/1953 1728 09/07/2004 Công ty luật hợp danh Phương Đông
7 Nguyễn Văn Quang 08/03/1972 1834 12/01/2008 Cty Luật TNHH Bảo Hà
8 Nguyễn Vĩnh Thành 10/09/1958 1009 28/11/2007 Thanh Huyền Đen
9 Nguyễn Trung Nguyên 20/02/1977 1278 25/07/2008 AIC
10 Vũ Hoài Ưu 26/02/1948 1291 01/06/2007
11 Nguyễn Văn Ánh 14/06/1970 1520 09/09/2003 Gia Bảo
12 Đỗ Xuân Đăng 30/08/1966 1772 19/08/2002 An Đức
13 Hà Văn Đăng 12/03/1962 1565 10/06/1988 Công ty luật TNHH Hà Đăng
14 Đào Hữu Đăng 10/01/1947 1355 10/10/2005 Nguyễn Huy Thiệp và CS
15 Nguyễn Hải Đăng 01/03/1970 5503 15/10/2007 Đăng Khoa chuyển sang C.ty luật TNHH Luật sư riêng
16 Phạm Minh Đông 07/08/1977 1705 14/06/2005 Số 5 Hà Nội
17 Lê Văn Đài 22/01/1972 1471 31/12/2004 Khánh Hưng
18 Nguyễn Thị Bích Điệp 23/06/1975 2019 12/01/2008 Hành nghề cá nhân
19 Hoàng Đạo 12/07/1981 1870 13/06/2008 Cty luật TNHH Hà Trần
20 Vũ Văn Đồng 10/10/1978 1807 27/03/2004 Trưởng VPLS Miền Trung - Hà Nội
21 Hoàng Huy Được 25/10/1953 68 13/03/2003 Hoàng Minh Chuyển từ ĐLS Bà Rịa Vũng Tàu
22 Nguyễn Hoàng Điệp 23/04/1942 1605 24/06/1995 Hằng Nga
23 Trần Hồng Điệp 21/06/1975 1641 23/09/2002 VPLS Công Tâm
24 Ngô Quý Đễ 20/10/1946 1137 24/06/2004 Quý Đễ
25 Trương Thanh Đức 10/04/1964 1285 08/12/2005 Cty luật TNHHNgân hàng, chứng khoán, đầu tư BASICO
26 Đặng Anh Đức 04/08/1973 1608 09/03/2006 Công ty luật TNHH Đặng và cộng sự
27 Đỗ Văn Đức 04/07/1962 1957 26/03/2007 Bắc Hà
28 Dương Hữu Đức 29/04/1962 1862 26/03/2007 VPLS Huy An
29 Lê Phan Thuỳ Anh 27/11/1968 1764 04/01/1994 Cty luật TNHH Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương
30 Lê Quỳnh Anh 21/10/1968 1433 13/01/2003 Công ty luật TNHH Tầm nhìn và liên danh
31 Nguyễn Hoài Anh 12/11/1970 5251 20/06/1995 Công ty luật hợp danh Pháp Lý
32 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 05/03/1959 23 15/05/2003 Công ty luật TNHH Investpro QA & NG
33 Nguyễn Minh Đức 12/04/1980 1967 20/07/2007 Công ty luật TNHH DNAS
34 Đỗ Kiều Anh 10/09/1973 1980 12/01/2008 Công ty luật TNHH Quốc Tế Việt Nam
35 Trần Minh Đức 12/03/1976 1896 20/07/2007 Công ty luật TNHH Đặng Minh
36 Hoàng Thị Vân Anh 14/09/1978 1986 09/07/2004 Công ty luật TNHH Đặng Dung
37 Vi Văn A 03/09/1977 1994 07/05/2007 Số 7
38 Lưu Tú Anh 24/02/1979 1642 27/03/2004 Cty luật TNHH Hoàng Cầu
39 Nguyễn Mai Anh 01/12/1971 1597 09/01/2003 Mai Anh
40 Nguyễn Mậu An 15/11/1977 0 27/03/2004 Hùng Mạnh
41 Trần Thị Mai Anh 03/04/1979 1736 26/09/2003 TNHH S Việt Nét
42 Nguyễn Hoàng Anh 22/12/1969 1690 26/09/2003 Mayer Brown JSM
43 Lưu Vũ Anh 25/05/1972 1931 26/12/2003 VPLS Tinh Hoa Việt
44 Phan Thị Lan Anh 08/02/1974 1506 27/03/2004 Gia Bảo
45 Trần Hoàng Anh 13/08/1972 1930 23/09/2002 Hoàng Anh và Cộng sự
46 Nguyễn Thu Anh 09/01/1962 1989 27/03/2004 Văn phòng luật sư Nguyễn Khánh Toàn và Cộng sự
47 Đỗ Hoàng Anh 09/02/1977 4764 10/11/2005 IP.MAX
48 Hoàng Phong Anh 28/02/1970 1384 26/09/2003 DFDL Mekong Việt Nam
49 Vũ Quỳnh Anh 05/09/1981 1091 02/10/2004 Tâm Đức
50 Nguyễn Thị Vân Anh 28/11/1977 1754 20/07/2007 Chi nhánh Rouse Legal tại HN
51 Phan Tôn Việt Anh 30/09/1974 5497 30/09/2004 Việt Anh Phan Tôn
52 Nguyễn Minh Anh 31/12/1976 1962 09/01/2003 Trí Minh
Tổng số : 52