Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 10-2016 (tiếp)

(PLO)-Điều kiện làm Thanh tra quốc phòng; Tăng mức bồi dưỡng người tham gia tố tụng; Cấm Kiểm toàn viên nhà nước sách nhiễu; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm; Giám sát Nhà máy in tiền Quốc gia… là những quy định mới có hiệu lực trong tháng 10.

Điều kiện làm Thanh tra quốc phòng

Thanh tra viên quốc phòng phải tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên; Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; Có ít nhất 2 năm làm công tác thanh tra, trừ trường hợp đã qua cương vị chỉ huy cấp tiểu đoàn và cương vị công tác tương đương hoặc sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật – nghiệp vụ có cấp hàm từ đại úy trở lên chuyển sang cơ quan thanh tra.

Nhiệm vụ của thanh tra viên quốc phòng là tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thanh tra; giúp Thủ trưởng đơn vị xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; Lập biên bản, viết báo cáo kết quả thanh tra…

Quyết định 31/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng, áp dụng đối với Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm vào các ngạch Thanh tra viên quốc phòng, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-10.

Tăng mức bồi dưỡng người tham gia tố tụng

Từ ngày 10-10, mức bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần tăng như sau: từ 100.000 đồng/ngày lên 150.000 đồng/ngày với chủ tọa phiên điều trần; từ 50.000 đồng/ngày lên 100.000 đồng/ngày với thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, điều tra viên tham gia phiên điều trần và người giám định được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời;

Thành viên Hội đồng Cạnh tranh làm việc kiêm nhiệm được bồi dưỡng 1,3 triệu đồng/người/tháng. Đối với người tham gia tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh và giải quyết khiếu nại, mức bồi dưỡng được áp dụng lần lượt là 150.000 đồng/ngày với chủ tọa và 100.000 đồng/ngày với thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và khách mời…

Quyết định 35/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-10.

Cấm Kiểm toàn viên sách nhiễu

Kiểm toán viên Nhà nước không được lợi dụng danh nghĩa để nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần nhằm vụ lợi; không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; không được dùng phương tiện, tài sản của đơn vị được kiểm toán vì nhu cầu cá nhân; không gợi ý, đề nghị được ưu đãi hoặc thiên vị cho những người quen thân trong quan hệ với đơn vị được kiểm toán và quan hệ khác.

Kiểm toán viên Nhà nước không cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những thông tin chưa được phép công bố; không viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử; không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính trái quy định…

Quyết định 04/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của kiểm toán viên Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 12-10 quy định.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm

Từ 10-10, các Ban Quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp phải báo cáo công tác bảo vệ môi trường lên UBND cấp tỉnh trước ngày 31/12 hàng năm.

Nội dung báo cáo gồm: Hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường như tổng diện tích đất, mặt nước, cây xanh, tỷ lệ lấp đầy, chất lượng môi trường, nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường; Tình hình và kết quả công tác bảo vệ môi trường; Khó khăn, vướng mắc, đề xuất và kiến nghị.

Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-10 quy định.

 

de an bao ve moi truong 02 dqnc thumb

Phải báo cáo công tác bảo vệ môi trường lên UBND
cấp tỉnh trước ngày 31/12 hàng năm

 

Phản hồi thông tin trong không quá 1 phút

Từ 15-10, thông tin tờ khai hải quan điện tử sẽ được cổng thông tin hải quan phản hồi cho bên sử dụng thông tin trong thời gian không quá 1 phút kể từ khi nhận được yêu cầu.

Để sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử, bên sử dụng phải phân công đầu mối đăng ký sử dụng và thông báo cho Tổng cục Hải quan bằng văn bản. Tài khoản có thời hạn sử dụng trong 24 tháng.

Trường hợp phát hiện sử dụng thông tin tờ khai hải quan không đúng nguyên tắc quy định hoặc tài khoản hoặc số điện thoại di động không thực hiện tra cứu thông tin trong 6 tháng, Tổng cục Hải quan sẽ thu hồi tài khoản hoặc thu hồi hiệu lực sử dụng.

Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-10 quy định.

Giám sát Nhà máy in tiền Quốc gia

Từ 24-10, nội dung giám sát Nhà máy in tiền Quốc gia tập trung chủ yếu giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại Nhà máy; giám sát bảo toàn và phát triển vốn của Nhà máy; giám sát hoạt động in, đúc tiền và sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng tại Nhà máy theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan…

Thông tư số 26/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24-10.

 

Nguồn: plo.vn

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI