Chế độ thăm hỏi

ĐOÀN LUẬT SƯ­ TP. HÀ NỘI

******

Số 589 /CV-BCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-*****——

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2008

 

CHẾ ĐỘ THĂM HỎI

–  Căn cứ Điều lệ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội;
–  Xét khả năng tài chính của Đoàn.

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII quy định chế độ thăm hỏi như sau:

Điều 1: Đối với các luật sư là thành viên của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (dưới đây gọi tắt là Đoàn)

1. Trường hợp luật sư cưới vợ, cưới chồng tiền mừng là 300.000đ (ba trăm nghìn đồng)

2. Trường hợp luật sư bị tai nạn, bị ốm đau phải vào viện, ốm điều trị dài ngày, nữ luật sư sinh con, qùa thăm hỏi mỗi trường hợp 500.000đ (năm trăm nghìn đồng);

3. Trường hợp từ trần, phúng viếng 1.000.000đ (một triệu đồng) và hoa hoặc trướng.

Điều 2: Đối với cán bộ, công nhân viên Văn phòng Đoàn không phải là luật sư thuộc trường hợp 1 Điều 1 trên đây, thực hiện mức 200.000 (hai trăm nghìn đồng). Trường hợp 2 thực hiện mức 300.000 (ba trăm nghìn đồng). Trường hợp 3 thực hiện mức 500.000 (năm trăm nghìn đồng);

Điều 3: Đối với vợ hoặc chồng, tứ thân phụ mẫu của luật sư

– Trường hợp bị tai nạn, ốm đau phải nằm viện, quà thăm hỏi 200.000 (hai trăm nghìn đồng);

– Trường hợp từ trần, phúng viếng 300.000 (ba trăm nghìn đồng) và hoa hoặc trướng. Trường hợp tang lễ ở ngoài phạm vi Hà Nội không có điều kiện đến viếng, đến chia buồn tại nhà của luật sư theo quy định trên.

Điều 4: Biện pháp thực hiện chế độ

1. Trách nhiệm thông báo

Các luật sư đồng nghiệp, các cán bộ, nhân viên văn phòng mỗi khi biết tin về sự kiện thuộc các đối tượng thăm hỏi quy định trong văn bản này, cần thông báo cho các luật sư Trưởng các tổ chức hành nghề và thông báo về Văn phòng Đoàn: Chánh, Phó Văn phòng Đoàn kịp thời thông báo cho Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm phụ trách Ban Bảo vệ chính sách để tổ chức hướng dẫn thực hiện chế độ.

2. Trường hợp Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm không có điều kiện thời gian có thể ủy quyền cho người đại diện thực hiện chế độ.

3. Ở những tổ chức hành nghề có luật sư là thành viên Ban chủ nhiệm các luật sư này có thể thay mặt Ban chủ nhiệm Đoàn thực hiện chế độ, sau đó thanh toán tại Văn phòng Đoàn. Vòng hoa hoặc trướng đều có dòng chữ “Đoàn luật sư thành phố Hà Nội kính viếng”.

Điều 5: Hiệu lực của văn bản

Bản chế độ thăm hỏi này đã được Ban chủ nhiệm thông qua ngày 15/11/2008 và có hiệu lực từ ngày được thông qua.

 

 

Nơi nhận:

T/M. BAN CHỦ NHIỆM  

Chủ nhiệm

 

–         Các thành viên Ban chủ nhiệm;

–         Các tổ chức hành nghề luật sư;

–         Lưu VP ĐLS Hà Nội;

(Đã ký)

 

 

Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI